Nagrade


 1. Pomoćnik urednika Haris Rovčanin dobitnik je nagrade “Srđan Aleksić” u kategoriji “za doprinos zajednici” za bazu podataka o sudski utvrđenim činjenicama o ratu u BiH. Više na ovom linku.
 2. Novinarka Azra Husarić dobitnica je nagrade SEEMO za 2023. godinu za doprinos istraživačkom novinarstvu u kategoriji “najbolji mladi novinar” za istraživanje o nadriljekarstvu koje je završilo smrću jedne osobe. Više na ovom linku.
 3. Lamija Grebo i Džana Brkanić, novinarka i zamjenica urednika BIRN-a Bosne i Hercegovine, dobitnice su druge nagrade Evropske unije (EU) za istraživačko novinarstvo za istraživanje na osnovu presuda za djela povezana s mržnjom, u kom su otkrile neujednačeno procesuiranje. Više na ovom linku.
 4. BIRN BiH izabran je u širi izbor za specijalnu nagradu “One World Media”, u kategoriji u kojoj se nagrade dodjeljuju nezavisnim medijskim organizacijama iz cijelog svijeta čiji doprinos u izvještavanju je prepoznat globalno. Više na ovom linku.
 5. Koalicija za zaštitu zviždača Jugoistočne Evrope dodijelila je priznanje za slobodu govora BIRN-u BiH, odnosno priznanje za hrabrost i predstavljanje društveno važnih informacija od javnog interesa. Više na ovom linku.
 6. Lamija Grebo, Džana Brkanić i Jasmin Begić ušli su u uži izbor novinarske nagrade Srđan Aleksić za 2022. godinu u kategoriji “za doprinos zajednici”.
 7. Emina Dizdarević i Jasmin Begić dobitnici su posebnog priznanja UNICEF-a za medijski doprinos promociji i zaštiti prava djeteta u BiH za 2022. godinu. Više na ovom linku.
 8. Nermina Kuloglija izabrana u uži izbor nagrade za mlade novinare Fondacije Thomson.
  Više na ovom linku.
 9. Haris Rovčanin dobitnik je druge međunarodne nagrade “Fetisov” za 2021. godinu u kategoriji za izvanredan doprinos miru. Više na ovom linku.
 10. Džana Brkanić, zamjenica urednika BIRN-a BiH, dobitnica je nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo za svoje istraživanje o netransparentnom načinu prikupljanja humanitarnih sredstava za izgradnju bunara i džamija u Africi. Više na ovom linku.
 11. Nermina Kuloglija dobitnica je priznanja novinarske nagrade SEEMO za izvanredne zasluge u istraživačkom novinarstvu. Više na ovom linku.
 12. Nermina Kuloglija izabrana je kao jedna od finalistkinja međunarodne nagrade Kurt Schork 2021. godine. Više na ovom linku.
 13. Nermina Kuloglija izabrana je u širi krug kandidata za nagradu “One World Media” u kategoriji “New Voice” među mladim novinarima iz cijelog svijeta koji su tokom godine dali značajan doprinos međunarodnom novinarstvu. Više na ovom linku.
 14. Mladen Obrenović, novinar BIRN-a BiH, dobitnik je nagrade koja se dodeljuje u okviru projekta “Dijalog za budućnost: Unapređenje dijaloga i društvene kohezije u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Republici Srbiji i između njih”, za istraživanje o Balkanskoj kozačkoj vojsci. Više na ovom linku.
 15. Emina Dizdarević, novinarka BIRN-a BiH, dobitnica je prve novinarske nagrade „Srđan Aleksić“, za tekstove o izazovima marginalizovanih grupa u bosanskohercegovačkom društvu. Više na ovom linku.
 16. Semir Mujkić, urednik BIRN-a BiH, dobitnik je prve nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo za serijal istraživanja o ruskom uticaju i ekstremnim grupama u BiH. Više na ovom linku.
 17. Novinarka BIRN-a BiH Azra Husarić dobitnica je UNICEF-ovog priznanja za doprinos promociji i zaštiti prava djeteta u Bosni i Hercegovini u kategoriji “internet rad” za 2020. godinu. Više na ovom linku.
 18. Denis Džidić, direktor BIRN-a BiH, dobitnik je plakete Udruženja “Biti novinar” iz Tuzle za kontinuirano izvještavanje i doprinos očuvanju istine o genocidu u Srebrenici. Više na ovom linku.
 19. BIRN BiH dobitnik je Specijalne nagrade European Press Prize 2020. godine zbog “napora i uspjeha u osiguravanju pravde za žrtve ratnih zločina”. Više na ovom linku.
 20. BIRN BiH baza službenih automobila izabrana je u uži krug međunarodne nagrade za data novinarstvo “Sigma” u kategoriji Open data za 2019. godinu. Više na ovom linku.
 21. Novinarke BIRN-a BiH Albina Sorguč i Emina Dizdarević ušle su u uži krug za međunarodnu nagradu “Fetisov” sa serijalima priča o ratnim zločinima i tranzicionoj pravdi za 2019. godinu. Više na ovom linku.
 22. BIRN BiH dobitnik je specijalne plakete novinarske nagrade “Srđan Aleksić” za 2019. godinu, koji dodjeljuje Helsinški parlament građana Banjaluka. Više na ovom linku.
 23. Novinar BIRN-a BiH Semir Mujkić dobio je drugu nagradu Evropske unije za istraživačko novinarstvo za serijal priča o korupciji u javnim nabavkama 2019. godine. Više o nagradi možete pročitati na ovom linku.
 24. Istraživanje pod nazivom “Djeca čekaju na sigurne golove zbog greške u slovima”, koje je napisao novinar BIRN-a BiH Semir Mujkić, dobilo je nagradu Antikorupcijske mreže ACCOUNT, kao najbolji članak u oblasti multimedije za 2018. godinu. Više možete pročitati na ovom linku.
 25. Urednica BIRN-a BiH Nidžara Ahmetašević dobila je posebno priznanje 2006. godine od italijanskog novinarskog udruženja Claudio Accardi za priču „Zločin o kojem se ne govori“, koja se bavi silovanjem i seksualnim zlostavljanjem muškaraca u logorima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Više o nagradi možete pročitati na ovom linku.