PartneriInicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine je neformalna koalicija četrdeset organizacija civilnog društva koja doprinosi praćenju reformi i nadgleda primjenu politika, prava i standarda Evropske unije, fokusirajući se na pitanja demokratizacije, vladavine prava, te ljudskih i manjinskih prava. BIRN BiH je članica Inicijative od 2016. godine.

Više o inicijativi na https://eu-monitoring.ba/o-inicijativi/Međunarodni republikanski institut u BiH (IRI) oformio je 2018. godine task force (radnu grupu) sa ciljem da pomogne zakonodavcima u Bosni i Hercegovini da se prilagode i odgovore na izazove nasilnog ekstremizma. BIRN BiH je članica od 2018. godine.

Više o IRI u BiH na https://www.iri.org/country/bosnia-herzegovina