PartneriDCAF – Ženevski centar za upravljanje sigurnosnim sektorom posvećen je tome da države i ljude učini sigurnijim kroz efikasniju i odgovorniju sigurnost i pravdu. Od 2000. godine Centar je pomogao, pokretao i oblikovao politiku i programe reforme sektora bezbjednosti širom svijeta.

Više o DCAF na https://www.dcaf.ch/about-usInicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine je neformalna koalicija četrdeset organizacija civilnog društva koja doprinosi praćenju reformi i nadgleda primjenu politika, prava i standarda Evropske unije, fokusirajući se na pitanja demokratizacije, vladavine prava, te ljudskih i manjinskih prava. BIRN BiH je članica Inicijative od 2016. godine.

Više o inicijativi na https://eu-monitoring.ba/o-inicijativi/Međunarodni republikanski institut u BiH (IRI) oformio je 2018. godine task force (radnu grupu) sa ciljem da pomogne zakonodavcima u Bosni i Hercegovini da se prilagode i odgovore na izazove nasilnog ekstremizma. BIRN BiH je članica od 2018. godine.

Više o IRI u BiH na https://www.iri.org/country/bosnia-herzegovinaMisija OSCE-a teži ka tome da promoviše sigurno radno okruženje za sve novinare i medijske profesionalce u Bosni i Hercegovini.

Više o Misiji OSCE-a u BiH na https://www.osce.org/bs/mission-to-bosnia-and-herzegovinaOd 2010. godine, Transparency International BiH realizira projektne aktivnosti usmjerene na monitoring rada pravosudnih organa u Bosni i Hercegovini koji se odnosi na procesuiranja krivičnh djela koja se, u zavisnosti od važećih zakonskih odredbi, nazivaju krivičnim djelima korupcije, odnosno, krivičnim djelima protiv službene i druge odgovorne dužnosti.

Više o Transparency International na https://ti-bih.org/o-namaForumZFD je Međunarodna nevladina organizacija, osnovana 1996. godine koja radi na polju transformacije sukoba u jedanaest zemalja Evrope, Bliskog istoka i jugoistočne Azije.

Više o ForumZFD na https://www.forumzfd.de/en/western-balkansStarling Lab je akademska istraživačka laboratorija koja inovira najnovije kriptografske metode i decentralizirane web protokole kako bi odgovorila na tehničke i etičke izazove uspostavljanja povjerenja u naše najosjetljivije digitalne zapise.

Više o Starling Lab na https://www.starlinglab.org