DonatoriBritish Embassy podržava nezavisno izvještavanje BIRN-a BiH o vladavini prava.

https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-sarajevoEuropska unija podržava izvještavanje BIRN-a BiH o pravosuđu u BiH, sa posebnim fokusom na transparentnost.

http://europa.baMeđunarodna organizacija za migracije (IOM) podržava izvještavanje o migracijama, osobama u pokretu i azilantima.

https://bih.iom.int/National Endowment for Democracy (NED) podržava rad BIRN-a BiH o izvještavanju o tranzicijskoj pravdi: vijesti, izvještaji sa suđenja, analize i TV Justice.

https://www.ned.org/about/Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH podržava izvještavanje o tranzicijskoj pravdi, mrzilačkim narativima i ekstremnim pojavama u BiH.

https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/bosnia-and-herzegovina/about-us/netherlands-embassy-in-sarajevoSida, vladina agencija za razvoj, podržava rad BIRN-a BiH instuticionalnim grantom.

https://www.sida.se/English/UNDEF podržava rad BIRN-a BiH u razvoju interaktivne edukativne baze podataka o ratu u Bosni i Hercegovini.

https://www.un.org/democracyfund/about-undefCENTRI CIVLINIH INICIJATIVA podržavaju projekat BIRN-a BiH “Transparentnošću protiv korupcije u pravosuđu”, a koji se realizuje
u sklopu programa „USAID-ova podrška građanima u borbi protiv korupcije“

http://www.cci.ba/CENTAR ZA PROMOCIJU CIVILNOG DRUŠTVA podržava projekat BIRN-a BiH “Siva Zona” koji je finansiran od strane USAID-ovog Programa
osnaživanja nezavisnih medija kojeg implementiraju CPCD i OM.

http://civilnodrustvo.ba/U.S. EMBASSY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA podržava rad BIRN-a BiH u projektima izrade databaze službenih automobila u BiH.

https://ba.usembassy.gov/