Analiza

Strategija za reformu sektora pravde na čekanju skoro dvije godine

Bosna i Hercegovina od početka 2021. godine nema važeću strategiju za reformu sektora pravde nakon što je blokirano usvajanje ovog dokumenta, jednog od najvažnijih za jačanje vladavine prava kao ključnog uslova za približavanje Evropskoj uniji.