Grad: Stupni Do


1. Oktobra 2010.

Željko Franković, svjedok Odbrane Ermina Čurtića, optuženog kojem se suđenje za učešće u zločinima nad Bošnjacima u Stupnom Dolu (općina Vareš) vodi pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, kazao je da optuženi nije bio u tom selu kada su ubijani civili.