Lice: Šehic Nedžla


6. Novembra 2014.
Na suđenju za zločine počinjene na Igmanu, svjedok Odbrane je kazao da je optuženi Nedžad Hodžić 1993. godine bio sitne građe, te da nije imao nikakvih ožiljaka na licu.


23. Oktobra 2014.
Prvi svjedok Odbrane na suđenju za zločine počinjene na Igmanu kazao je da tokom 1993. godine nikada nije vidio da su zatvorenici na toj planini maltretirani, te da nije čuo da je Nedžad Hodžić bilo koga maltretirao.


5. Juna 2014.
U nastavku suđenja za zločin počinjen na planini Igman pročitani su iskazi svjedoka Dragana Vukovića, koji je naveo da ga je prvooptuženi Nedžad Hodžić maltretirao, a da mu je Dževad Salčin odsjekao uho.


24. Aprila 2014.
U nastavku suđenja za zločine počinjene na planini Igman (općina Hadžići), svjedok Državnog tužilaštva je ispričao kako ga je optuženi Nedžad Hodžić tukao dok je bio zatočen 1993. godine.