Članak

Mršavi i rastreseni Hodžić

23. Oktobra 2014.00:00
Prvi svjedok Odbrane na suđenju za zločine počinjene na Igmanu kazao je da tokom 1993. godine nikada nije vidio da su zatvorenici na toj planini maltretirani, te da nije čuo da je Nedžad Hodžić bilo koga maltretirao.

This post is also available in: English

Zaim Softić, nekadašnji pripadnik odreda “Zulfikar” Armije BiH (ABiH), ispričao je da je od februara do aprila 1993. godine bio u prostorijama hotela “Mrazište” na Igmanu, te da je oko hotela viđao zarobljenike srpske nacionalnosti.

“Viđao sam ih okolo, izgledali su isto kao i pripadnici naše jedinice. Radili su, niko ih nije nešto posebno tjerao, već su unosili drva. Bilo je slučajeva da se ne zna ko je zatvorenik, a ko vojnik. Smješteni su bili u jedan taj pomoćni objekat, a hranu su dobivali istu kao i mi”, rekao je Softić.

Prema njegovim riječima, zatvorenici nikada nisu javno kažnjavani, ni maltretirani. Također, svjedok tvrdi da na njima nije vidio posljedice maltretiranja.

Svjedok je kazao da je na Igmanu upoznao Hodžića, kojeg je opisao kao čovjeka “nižeg rasta, izrazito mršavog i rastresenog”.

“Čuo sam da je bio u logoru i tako je i izgledao, mršavo i žgoljavo. Imao je crnu kosu i bio je kratko ošišan. Nije imao nikakav ožiljak”, rekao je Softić, pojasnivši da je Hodžić ožiljak dobio tek krajem 1995. godine.

Neki od svjedoka Državnog tužilaštva opisali su Hodžića kao čovjeka “jače građe” koji je imao ožiljak. Na pitanje Odbrane da li je moguće da bi 1993. godine neko optuženog opisao kao krupnog i plavog čovjeka, Softić je odgovorio da bi to bila “očita greška”.

Odgovarajući na pitanje da li je ikada čuo da su neki zatvorenici maltretirani, svjedok Softić je kazao da nikada nije čuo da je to radio Hodžić, ali da je jedne prilike čuo da su neki “stranci koji su bili u jedinici pretukli Jadranka Glavaša”.

Softić je rekao da je s Hodžićem u maju i junu 1993. godine bio na ratištima na području Hercegovine, te da je odatle bilo vrlo teško doći do Igmana.

Nedžadu Hodžiću i Dževadu Salčinu sudi se da su, kao pripadnici odreda “Zulfikar” ABiH, mučili, premlaćivali i seksualno zlostavljali zatvorenike, odsijecali im dijelove tijela, zastrašivali ih i učestvovali u drugim nečovječnim djelima.

Na ovom suđenju je Hodžićeva braniteljica Nedžla Šehić iznijela uvodnu riječ, u kojoj je istakla da će tokom izvođenja dokaza nastojati dokazati da je Hodžić 1993. godine bio smanjene uračunljivosti zbog boravka u logoru, a da je danas potpuno neuračunljiv.

“Svako ko zna Hodžića može potvrditi da on ne može da sjedne za govornicu i sam sebe brani. Tako bi to trebalo biti, a da advokat nekome služi samo kao stručni savjetnik. U ovom slučaju advokat brani čovjeka koji nije u stanju da odgovara na pitanja”, kazala je Šehić.

Ona je dodala i da su svjedočenja zarobljenika sa Igmana preuveličana i nevjerodostojna, i da će to Odbrana i dokazati.

Suđenje se nastavlja 30. oktobra.

Denis Džidić


This post is also available in: English