Grad: Žepa


19. Septembra 2013.
Odbrana Ratka Mladića sugerisala je pred Tribunalom u Haagu da je u martu 1995. tadašnji predsjednik Republike Srpske (RS) i vrhovni komandant njene vojske Radovan Karadžić “preskočio” Glavni štab Vojske Republike Srpske (GŠ VRS) kada je nižim jedinicama


18. Septembra 2013.
Na suđenju Ratku Mladiću, svjedok Manojlo Milovanović je ocijenio da je bila nezakonita “Direktiva broj sedam”, kojom je vrhovni vojni komandant Radovan Karadžić naložio VRS da se u Srebrenici i Žepi “stvori nepodnošljiva situacija potpune nesigurnosti, b


22. Maja 2013.
Penzionisani pukovnik Vojske Republike Srpske (VRS) Mirko Trivić izjavio je na suđenju Ratku Mladiću da je direktiva Radovana Karadžića iz marta 1995. da VRS u Srebrenici i Žepi stvori “nepodnošljivu situaciju” za život i opstanak muslimanskog stanovništv


29. Januara 2013.
Tokom unakrsnog ispitivanja bivšeg komandanta UNPROFOR-a Ruperta Smitha, Odbrana Ratka Mladića istakla je da su “plavi šljemovi” Ujedinjenih nacija (UN) 1995. godine bili pristrasni u korist Bošnjaka, što je svjedok negirao.