Članak

Nezakonita direktiva protiv civila

18. Septembra 2013.00:00
Na suđenju Ratku Mladiću, svjedok Manojlo Milovanović je ocijenio da je bila nezakonita “Direktiva broj sedam”, kojom je vrhovni vojni komandant Radovan Karadžić naložio VRS da se u Srebrenici i Žepi “stvori nepodnošljiva situacija potpune nesigurnosti, b

This post is also available in: English

ez nade u daljnji opstanak i život civilnog stanovništva”.

General Milovanović, koji je u to vrijeme bio načelnik Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS), prokomentarisao je da Direktiva “znači da je aktivnost usmjerena na otežavanje životnih uslova stanovništvu, da bi ono, zbog tih loših uslova, napustilo Srebrenicu i Žepu”.

“Po Ženevskoj konvenciji, civilno stanovništvo nije zakoniti vojni cilj. To je nezakonito naređenje i politička odluka”, naglasio je Milovanović.

Optužnica Mladića, bivšeg komandanta VRS-a, tereti za genocid počinjen nad oko 7.000 muslimanskih muškaraca i dječaka iz Srebrenice, te progon desetina hiljada žena i djece u danima nakon što je VRS 11. jula 1995. zauzela tu “zaštićenu zonu” UN-a.

Milovanović je pojasnio da Karadžićevu “političku odluku” VRS nije mogla sprovesti na terenu dok naređenje ne uobliči i podređenim jedinicama ne pošalje general Mladić.

Po svjedoku, Mladić to nije učinio, već je iz svog naređenja, poznatog kao “Direktiva 7.1”, izbacio nezakonitu Karadžićevu rečenicu o napadima na stanovništvo enklava.

“General Mladić je izostavio rečenicu o nepodnošljivim uslovima. Preuzeo je odgovornost da ne izvrši Karadžićevu direktivu u svim aspektima i da ne izvrši pritisak na stanovništvo”, kazao je Milovanović.

Činjenicu da je Karadžićeva direktiva bila proslijeđena nižim komandama prije Mladićevog naređenja, Milovanović je nazvao greškom.

Odgovarajući na detaljna pitanja tužioca Dermonta Grooma o strukturi, članovima i načinu rada Glavnog štaba VRS-a, general Milovanović je potvrdio da su komanda i kontrola tog štaba i njegovog komandanta generala Mladića nad vojskom bosanskih Srba bile neprekidne tokom cijelog rata.

“Kad je komandovanje u pitanju, sve se kretalo odozgo na dolje, a izvještavanje je išlo odozdo na gore”, precizirao je Milovanović, nekadašnji zamjenik Mladića.

Po svjedoku, Glavni štab je imao detaljne informacije o utrošku municije i granata u svim podređenim jedinicama, uključujući i Sarajevsko-romanijski korpus, i odgovarao je na njihove zahtjeve za dodatne isporuke tog materijala.

Milovanovića će 19. septembra unakrsno ispitivati Mladićeva Odbrana.

Radoša Milutinović


This post is also available in: English