Članak

Mladićeve naredbe o napadu na Žepu

19. Februara 2015.00:00
Na suđenju Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom, svjedok Odbrane je kazao da je optuženi odmah po zauzimanju Srebrenice naredio snagama Vojske Republike Srpske (VRS) da krenu na obližnju enklavu Žepu.

This post is also available in: English

Major Milenko Jevđević posvjedočio je da je Mladić na dan pada Srebrenice, kasno uveče, održao sastanak sa podređenim oficirima u Bratuncu, kada je “iznio zamisao da već 12. jula jedinice Drinskog korpusa VRS-a pređu na Žepu”.

Jevđević je rekao da je Vinko Pandurević, komandant Zvorničke brigade VRS-a, tada upozorio Mladića da ne premješta glavninu snaga dok se ne raščisti situacija sa 28. divizijom Armije BiH (ABiH), koja je pokušavala da se silom probije iz Srebrenice ka Tuzli i Žepi.

Pandurević se, opisao je svjedok, “bojao za Zvornik i svoju brigadu”.

Mladić je, međutim, prema Jevđeviću, odbacio Pandurovićevo upozorenje, kazavši: “Ne, ne, sutra svi na Žepu.”

Samom Jevđeviću, kako je rekao, Mladić je naredio da u okolini Žepe uspostavi centar veze.

Prema svjedoku, Pandureviću je već 14. jula 1995. godine bilo naređeno da se iz Žepe vrati u okolinu Zvornika, “zbog velikih problema” koje je VRS imala s muslimanskim snagama u proboju.

Jevđević je kazao da je od cijele Zvorničke brigade na tom području prethodno ostao “samo vod” da se “suprotstavi cijeloj diviziji” ABiH, za koju je precizirao da je imala “između 12.000 i 15.000 boraca”.

U unakrsnom ispitivanju tužiteljka Margaret Hassan tvrdila je, pozivajući se na dokumente VRS-a, da sastanak s Mladićem u Bratuncu nije bio održan 11. već 12. jula 1995. godine.

Jevđević je ostao pri svom iskazu. “Apsolutno sam siguran da je taj sastanak održan 11. jula u 22 časa”, dodao je on.

Prema optužnici, Mladić je, kao komandant VRS-a, optužen za genocid u Srebrenici počinjen u danima nakon što je vojska 11. jula 1995. zauzela tu enklavu u istočnoj Bosni, kao i za progon civilnog stanovništva Srebrenice i Žepe.

Mladić je optužen i za progon Muslimana i Hrvata širom BiH, terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem te uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

Haški tribunal je prošlog mjeseca osudio Vinka Pandurevića na 13 godina zbog zločina počinjenih u julu 1995. na području Srebrenice.

Suđenje se nastavlja u ponedjeljak, 23. februara.

Radoša Milutinović


This post is also available in: English