Članak

Mladić u ofanzivi na Srebrenicu i Žepu

21. Maja 2013.00:00
Bivši pukovnik Vojske Republike Srpske (VRS) Mirko Trivić potvrdio je da je u julu 1995. Ratko Mladić, bivši komandant VRS-a kojem se sudi za genocid, bio direktno uključen u ofanzivu na Srebrenicu.

This post is also available in: English

Svjedok Trivić, koji je tada bio komandant Druge romanijske brigade VRS-a, izjavio je da se na dan pada Srebrenice, 11. jula, u centru grada sreo sa generalom Mladićem, i da je od njega dobio naređenja, što je bilo zabilježeno na filmu.

Sutradan uveče, Trivić je, kako je izjavio, bio na sastanku u Bratuncu s Mladićem, komandantom Drinskog korpusa VRS-a Radislavom Krstićem i zapovjednikom Zvorničke brigade Vinkom Pandurevićem.

Prema njegovom iskazu, Mladić im je dao naređenje da se pripreme za nastavak ofanzive na Žepu, drugu zaštićenu enklavu u istočnoj Bosni.

Trivić je kazao da je sa pukovnikom Pandurevićem sugerisao Mladiću da odmori vojsku, ali da on to nije prihvatio, na šta je “imao neosporno pravo” kao komandant.

Generala Krstića sud u Haagu pravosnažno je osudio na 35 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja genocida počinjenog u Srebrenici. Pukovnik Pandurević proglašen je krivim za pomaganje ubistava i progona srebreničkih Bošnjaka, te osuđen na zatvorsku kaznu od 13 godina.

Trivić je kazao da je prvenstveni cilj ofanzive VRS-a bilo razdvajanje enklava u kojima su bile snage ABiH i njihovo sužavanje na granice predviđene sporazumom iz 1993. Poslije uvida u tekst naređenja, koji mu je predočio tužilac Peter McCloskey, potvrdio je da je kao cilj bilo navedeno i “stvaranje uslova za eliminisanje enklava”.

Dok ga je unakrsno ispitivao Mladićev branilac Branko Lukić, Trivić je izjavio da je većina stanovnika Srebrenice već otišla ka bazi UNPROFOR-a u Potočarima kada je VRS ušla u enklavu.

Svjedok je izjavio da na sastanku s Mladićem 12. jula u Bratuncu nije bilo riječi o sudbini ratnih zarobljenika iz Srebrenice, nego samo “o evakuaciji stanovništva”.

Na sugestiju branioca Lukića da “niko nije rekao da muslimane treba ubijati”, Trivić je odgovorio: “Ne, niko nije o tome govorio, ni to spomenuo”.

Trivić je kazao da misli da je 12. jula uveče u Potočarima vidio autobuse kojim su evakuisani civili, a potvrdio je da se 13. jula i sam našao u konvoju kojim je civilno stanovništvo odvođeno.

Unakrsno ispitivanje svjedoka Mladićeva Odbrana nastaviće 22. maja.

Mladića optužnica tereti i za progon Bošnjaka i Hrvata širom BiH, terorisanje stanovništva Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.
 

Radoša Milutinović


This post is also available in: English