Grad: Srebrenik

Ibra-evic20i20drugi.jpg

9. Februara 2016.
Prvi svjedoci Sjedalije Ćovića izjavili su da su 1992. godine viđali optuženog na punktovima na području Srebrenika, na kojima je obavljana kontrola lica i vozila.

Ibra-evic20i20drugi.jpg

12. Januara 2016.
Na suđenju za zločin počinjen u Srebreniku, svjedok je rekao da je Rapatnica bila vojni pritvor, a da se u Štabu Teritorijalne odbrane (TO) o broju pritvorenika nije govorilo.


22. Decembra 2015.
U nastavku suđenja za zločine počinjene u Srebreniku, Tužilaštvo BiH pročitalo je iskaz Lazara Stanišića, koji je opisao kako je mučen i zlostavljan tokom zatočeništva u Rapatnici 1992. godine.


1. Decembra 2015.
Na suđenju za zločine počinjene u Srebreniku, Odbrana Ekrema Ibračevića uložila je dokumente kojima želi dokazati da oštećeni u ovom predmetu nisu bili civili, već pripadnici srpskih jedinica.