Civilna policija u Lukama

16. Februara 2016.00:00
Na suđenju za zločine počinjene u Srebreniku, svjedoci Odbrane izjavili su da je civilna policija bila zadužena za objekat u Lukama, gdje su pritvarani civili.

This post is also available in: English

Svjedoci Odbrane trećeoptuženog Sejdalije Ćovića kazali su da je u objektu kod igrališta u Lukama bila ispostava Policijske stanice u Srebreniku, koja je bila zadužena i za prostorije za zadržavanje. U Luke, kako su rekli, nije dolazila Vojna policija.

Admir Žilić, koji je bio rezervni policajac, kazao je da su u svlačionicama objekta u Lukama zadržavani civili koji su kršili javni red i mir ili počinili neko krivično djelo. On je potvrdio da je sredinom juna 1992. bilo privedeno pet do šest lica srpske nacionalnosti.

“Njih je privela civilna policija. Bili su smješteni dolje, imali su vodu, hranu su dobijali kao i mi. Imali smo zadatak da čuvamo te ljude. Bili su zaključani, a ključ je bio isključivo kod komandira”, izjavio je Žilić.

On je rekao da ne zna razloge zbog kojih su ova lica pritvorena, te da nisu odvođena na saslušanja ni da je neko dolazio da ih ispituje.

Ćović je kao bivši vojni policajac optužen za nezakonito zatvaranje i mučenje civila srpske nacionalnosti u Lukama i Rapatnici u periodu od juna do avgusta 1992. godine.

Za ove zločine sudi mu se sa Ekremom Ibračevićem, nekadašnjim načelnikom vojne bezbjednosti Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane u Srebreniku, i Farukom Smajlovićem, takođe pripadnikom Vojne policije.

Žilić i svjedok Nail Salkić, koji je bio aktivni policajac u Lukama, kazali su da na pritvorenicima srpske nacionalnosti nisu vidjeli nikakve povrede.

“Kad sam došao u smjenu, bilo je pet do šest srpskih civila. Vidio sam policajca Radeta. Zamolio me da mu kupim cigare. Pričao bih s njim kroz prozor kad bih bio u smjeni”, rekao je Salkić.

On je naveo da je čuo kako je ovu grupu dovezao komandir policijske ispostave u Jasenicama i predao ih njegovom komandiru u Lukama.

“Vojni policajci nisu dolazili u stanicu u Luke dok sam ja bio na službi. Nisam za to ni čuo”, izjavio je Salkić.

Oba svjedoka su kazala da su optuženog Ćovića viđala u Srebreniku u vojnoj uniformi.

Zbog zauzetosti Vijeća u drugim predmetima, nastavak suđenja je zakazan za 15. mart ukoliko ne bude mogućnosti da se pretres nastavi ranije.

Marija Taušan


This post is also available in: English