Grad: Srebrenik

Ibra-evic20i20drugi.jpg

7. Juna 2016.
U nastavku iznošenja završne riječi, Tužilaštvo BiH je ocijenilo da je dokazalo kako su nakon početka oružanog sukoba počela hapšenja i nezakonita zatvaranja srpskog stanovništva u dva objekta na području Srebrenika. Tužilac Zorica Đurđević je navela da je u zatočeničkim objektima u Rapatnici i Lukama najmanje 40 muškaraca bilo zatvoreno od jednog do 37 dana. […]

Ibra-evic20i20drugi.jpg

15. Marta 2016.
Svjedoci Odbrane na suđenju za zločine počinjene u Srebreniku izjavili su da optuženog Sejdaliju Ćovića nisu viđali u prostorijama Mjesne zajednice u Rapatnici, gdje su bila zatvarana lica srpske nacionalnosti.

Ibra-evic20i20drugi.jpg

16. Februara 2016.
Na suđenju za zločine počinjene u Srebreniku, svjedoci Odbrane izjavili su da je civilna policija bila zadužena za objekat u Lukama, gdje su pritvarani civili.