Vijest

Glavni pretres u parnici Jadranka Šarana protiv BiH zakazan za 14. juni

24. Februara 2022.14:42
Glavna rasprava po tužbi Jadranka Šarana, pravosnažno oslobođenog optužbi za ratne zločine počinjene u Bosanskoj Krupi, protiv Bosne i Hercegovine planirana je za 14. juni 2022. godine, nakon što je danas pred Državnim sudom odlučeno o broju svjedoka i vještaka koji će biti pozvani na ročište.
Jadranko Šaran i ostali. Izvor: Sud BiH

Šaran je, zajedno sa Samirom Šabićem i Zijadom Kadrićem, pravosnažno oslobođen optužbi za zločine protiv civila i ratnih zarobljenika, kao i za neopravdano odgađanje povratka zarobljenika u Bosanskoj Krupi.

Advokat Zlatan Nanić, Šaranov pravni zastupnik, kazao je na početku kako tužitelj Šaran ostaje kod ranije iznesene tužbe, dok tužena strana, odnosno država BiH, koju zastupa pravobraniteljica BiH Safija Kreštalica, smatra da se u dijelu zahtjeva potraživanja naknade za nematerijalnu štetu radi o iznosu koji “nije spojiv sa okolnostima” s obzirom na to da tuženi nije bio u pritvoru, nego pod mjerama zabrane.

Nanić je rekao kako će dio za nematerijalnu štetu dokazivati traženjem mišljenja vještaka medicinske struke te da  nije određen previsok iznos.

Tužilac je predložio tri svjedoka, na što je tužena strana izrekla prigovor obrazlažući ga riječima da se pozivaju na iste okolnosti.

“Te se okolnosti mogu dokazivati računima, odnosno procjenom ovlaštenog stručnog lica. Isto važi i za navode o zdravstvenom stanju, koji se mogu dokazati dokumentima i mišljenjem stručnjaka”, kazala je Kreštalica.

Odlučeno je, nakon prijedloga tužitelja, da se broj svjedoka svede na jednu osobu, uz dva vještaka i svjedočenje samog Jadranka Šarana kao strane u parnici.

Kreštalica je rekla kako njena strana nema dokaznih prijedloga, dok je Nanić naveo niz dokumenata, među kojima su potvrda o lišavanju slobode, potvrda o izricanju mjera zabrane, presuda o oslobađanju i ljekarska dokumentacija.

Irvin Pekmez