Suđenja


28. Oktobra 2020.Suđenje

Na suđenju za zločine počinjene u Prijedoru, u svoju korist je svjedočio prvooptuženi Ranko Babić, navodeći kako tokom perioda navedenog u optužnici, koji je proveo u Ljubijskom bataljonu, nije imao nikakva zaduženja.

28. Oktobra 2020.Suđenje

Na suđenju Ramizu Drekoviću za zločine počinjene u Kalinoviku, predstavljen je nalaz vještaka Tužilaštva Bosne i Hercegovine koji su izračunali pravac doleta projektila.

28. Oktobra 2020.Suđenje

Apelaciono vijeće Državnog suda je drugostepenom presudom osudilo Boru Milojicu na 16 godina zatvora za višestruka ubistva počinjena u ljeto 1992. na području Prijedora, dok je Želislava Rivića oslobodilo optužbi.

27. Oktobra 2020.Suđenje

Na suđenju pred Državnim sudom Ademu Kostjerevcu, optuženom za silovanje počinjeno 1992. godine na području Zvornika, svjedok Odbrane je rekao da je vidio oštećenu te da je čuo da je silovana.

26. Oktobra 2020.Suđenje

Na suđenju za genocid u Srebrenici, zaštićeni svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine ispričao je kako je preživio strijeljanje na području Vlasenice.

26. Oktobra 2020.Suđenje

Na suđenju za zločine počinjene u Tesliću, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine je ispričao da je optuženi Dušan Kuzmanović uperio pištolje u dječaka pitajući ga kojim želi da ga upuca.

26. Oktobra 2020.Suđenje

Na suđenju za zločin protiv čovječnosti počinjen 1992. na Palama, svjedok Državnog tužilaštva je ispričao kako je Malko Koroman kazao da vode zarobljenike u salu.

26. Oktobra 2020.Suđenje

Na suđenju za zločine počinjene u Vlasenici, svjedoci Odbrane izjavili su da su 11. jula 1992. godine sa optuženim Simom Stuparom krenuli na sahranu poginulim policajcima, dok su pred stanicom policije stajali Salih i Avdo Zukić.

21. Oktobra 2020.Suđenje

Svjedočeći u svoju korist, Cvijan Tomanić je izjavio da u Bajazita Behljuljija u zvorničkom selu Čelovnik nije pucao on, nego visoki čovjek s “fantomkom” na glavi.

20. Oktobra 2020.Suđenje

Na suđenju za genocid u Srebrenici, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine ispričao je kako je, kao rezervni policajac iz Bratunca, bio u Potočarima, čuvao muškarce u hangaru, te učestvovao u njihovom prevozu do zvorničkog sela Orahovac.