Zakazana statusna konferencija u predmetu protiv Ratka Mladića

Međunarodni mehanizam za krivične sudove (MMKS) je saopćio da je statusnu konferenciju u predmetu “Ratko Mladić” zakazao za 19. novembar ove godine.