O projektu

Praćenjem suđenja za ratne zločine BIRN BiH doprinesi uspostavljanju istine i pomirenju nudeći nepristrasne informacije o suđenjima za ratne zločine i drugim stubovima tranzicione pravde.

BIRN BiH je jedina organizacija odnosno medij koji prati sve predmete ratnih zločina pred Državnim sudom. Baza podataka BIRN-a BiH koja je pokrenuta 2005. godine predstavlja jedinstvenu arhivu svih predmeta ratnih zločina pred Državnim sudom, a služi kao vjerodostojan i sveobuhvatan izvor objektivnih informacija otvorenih za javnost. Pored Državnog suda, novinari BIRN-a BiH izvještavali su i sa lokalnih sudova u BiH te sa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, odnosno Međunarodnog mehanizma za krivične sudove.

Svakodnevnim izvještavanjem o suđenjima za ratne zločine BIRN BiH teži da premosti jaz između pravosudnih institucija, sigurnosnih agencija i lokalne vlasti, te građana BiH, kroz blagovremeno, objektivno i pouzdano izvještavanje o prošlosti.

BIRN BiH novinari su pratili i izvještavali o preko 600 predmeta procesuiranja ratnih zločina koji su se desili na teritoriji Bosne i Hercegovine i objavili preko 12.000 izvještaja.