Članak

Ustavni sud nije naložio puštanje osuđenika

20. Novembra 2013.00:00
Ustavni sud BiH nije odlučivao da li postupci za ratne zločine zbog pogrešne primjene zakona treba u potpunosti obnoviti niti da li osuđenici na dugotrajne kazne zatvora treba da budu pušteni sa izdržavanja kazne, poručila je predsjednica ove institucije

This post is also available in: English (English)

Valerija Galić.

Ona je u saopštenju izdatom povodom, kako je navela, pogrešnih tumačenja odluka Ustavnog suda istaknula da je Sud BiH trebalo da riješi ova pitanja na osnovu zakona.

Galić je odbacila i tvrdnje da je Ustavni sud primorao Sud BiH da primjenjuje Krivični zakon iz 2003.

“Prema podacima iz presude Evropskog suda, apelacijska vijeća Suda BiH su donijela 21 odluku, i od toga u pet predmeta primijenila Krivični zakon SFRJ iz 1976. godine, a u 16 predmeta Krivični zakon BiH iz 2003. godine”, napomenula je predsjednica Ustavnog suda BiH.

Evropski sud za ljudska prava u julu ove godine usvojio je apelacije Abduladhima Maktoufa i Gorana Damjanovića, utvrdivši da je Sud BiH pogrešno primijenio Krivični zakon iz 2003.

Nekoliko mjeseci nakon ove odluke, Ustavni sud BiH je takođe usvojio apelacije deset osuđenika za ratne zločine, ukinuvši drugostepene presude kojima su bili osuđeni na kazne od 14 do 33 godine zatvora. Sud BiH nakon toga je ove osuđenike pustio na slobodu.

“U konkretnim predmetima, Ustavni sud BiH je dosljedno primijenio standarde iz presude Evropskog suda Maktoufu i Damjanoviću u pogledu primjene Evropske konvencije koji sadrže zabranu retroaktivne primjene krivičnog zakona bez izuzetaka i obavezu da se primijeni blaži krivični zakon u svakom slučaju bez obzira na vrstu i težinu krivičnog djela”, naglasila je Galić.

Ustavni sud je, kako je pojasnila, utvrdio da je presudama Suda BiH prekršeno samo pravo apelanata u vezi sa primjenom zakona, jer postoji realna mogućnost da je retroaktivna primjena Krivičnog zakona BiH iz 2003. bila na njihovu štetu u pogledu izricanja kazne.

Sud BiH je u ponedjeljak, 18. novembra, obavijestio javnost da je pustio sa izdržavanja zatvorske kazne deset osuđenika na osnovu odluke Ustavnog suda.

Marija Taušan


This post is also available in: English (English)