Suđenje

Mile Ujić nepravosnažno oslobođen optužbi za zločine u Rogatici

25. Aprila 2024.11:09
Mile Ujić nepravosnažnom presudom Suda Bosne i Hercegovine oslobođen je optužbi za zločine počinjene 1992. godine na području Rogatice.
Mile Ujić (desno) ispred zgrade Suda Bosne i Hercegovine. Foto: BIRN BiH

Ujić je oslobođen optužbe da je u okviru širokog i sistematskog napada Vojske Republike Srpske, policije i paravojnih formacija iz Srbije, učestvovao u progonu bošnjačkog stanovništva.

Predsjedavajući Sudskog vijeća Braco Stupar je čitajući presudu naveo da Vijeće nije našlo dokazanim da je Ujić svojim radnjama učestvovao u progonu bošnjačkog stanovništva, kao i da Tužilaštvo nije ponudilo dovoljno dobre dokaze tokom sudskog postupka.

Sudija Stupar je tokom obrazlaganja presude ukazao na nedostatke optužnice, navodeći da je napisana “na veoma konfuzivan i nerazumljiv način” te da su radnje za koje se Ujić tereti “preširoko definisane”. Dodao je i da izmjena optužnice nije doprinijela njenom poboljšanju.

Prema njegovim riječima, cjelokupna inkriminacija se zasniva na statusu optuženog, dok su konkretnije radnje u optužnici izostale.

Osvrćući se na 2. august 1992. kada je, prema optužnici, Ujić komandovao grupom pripadnika Gučevske čete u napadu na Kozadre, sudija Stupar je kazao da se na osnovu svjedočenja ne može zaključiti da je on, kao zamjenik komandanta Prve lake pješadijske brigade, komandovao ili učestvovao u napadu.

“Nema dokaza da je on obnašao tu funkciju. (…) Ovi zločini nisu provedenim dokazima dovedeni u vezu s Miletom Ujićem. Dokazima nije opisano šta je on konkretno poduzimao, koje radnje“, kazao je Stupar te dodao da Vijeće nalazi bitnim istaći da nema sumnje da su se događaji desili, što proizilazi iz brojnih svjedočenja, a što ni Odbrana tokom postupka nije osporila.

Ujić je prvostepenom presudom oslobođen odgovornosti da je komandovao tokom napada, u kojem je ranjeno više civila, uključujući i maloljetne osobe, a potom su muškarcima povezane ruke te su sa ženama i djecom odvedeni u pravcu sela Dobrašina, dok su vojnici zapaljivim mecima zapalili nekoliko kuća.

U optužnici se navodi i da je nekoliko muškaraca odvedeno i ubijeno, a njihovi posmrtni ostaci ekshumirani 1998. godine.

“Izmijenjenom optužnicom se on tereti da je naredio lišenje života vojno sposobnih muškaraca. To Sud nije mogao potvrditi“, naveo je Stupar.

Kako je rečeno tokom izricanja presude, Sud je cijenio iskaz vještaka vojne struke Martina Frančeševića, koji nije bio siguran u vojnu funkciju optuženog, ali je na upit Odbrane rekao da je optuženi obavljao civilnu funkciju u organima vlasti.

Suđenje Ujiću počelo je u junu 2020.

Ujić, koji nije prisustvovao izricanju presude, oslobođen je plaćanja troškova krivičnog postupka, a oštećeni su s imovinskopravnim zahtjevima upućeni na parnicu. Rješenjem Suda, ukinute su mu mjere zabrane putovanja.

Na ovu presudu dozvoljena je žalba Apelacionom vijeću Suda BiH.

Aida Trepanić