Evropski sud za ljudska prava

birn-bih-detektor-evropski-sud-za-ljudska-prava.jpg

10. Novembra 2021.
Najviše odluka Evropskog suda za ljudska prava koje se tiču Bosne i Hercegovine odnose se na neizvršenje odluka redovnih sudova. Stotine osoba čekaju i do deceniju da naplate naknade koje su im određene presudama za radne sporove i koje su narasle na desetine miliona maraka što utiče na živote njihovih porodica.

w_53391962-e1617894895131.jpg

16. Novembra 2020.
Nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku koji je predložilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, prema mišljenju pravnih stručnjaka, neće riješiti problem dugotrajnih procesa jer ne definiše jasne rokove, dok pojedini smatraju i da je potrebna veća disciplinska odgovornost sudija i tužilaca zbog propusta u radu. Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) upozorilo je da je neostvarivanje prava na pravična suđenja ugrožavanje ne samo ljudskih prava nego i prepreka ekonomskom životu i daljnjem putu BiH ka Evropskoj uniji (EU).