Evropski sud za ljudska prava

birn-bih-detektor-evropski-sud-za-ljudska-prava.jpg

10. Novembra 2021.
Najviše odluka Evropskog suda za ljudska prava koje se tiču Bosne i Hercegovine odnose se na neizvršenje odluka redovnih sudova. Stotine osoba čekaju i do deceniju da naplate naknade koje su im određene presudama za radne sporove i koje su narasle na desetine miliona maraka što utiče na živote njihovih porodica.