Suđenje

Stojan Petrović: Iznesene žalbe na presudu za silovanje u Brčkom

18. Aprila 2024.11:21
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u žalbi zatražilo da se Stojanu Petroviću, nepravosnažno osuđenom na sedam godina zatvora za silovanje u Brčkom u ljeto 1992, preinači pravna kvalifikacija presude, dok je Odbrana predložila ponovno suđenje.

Stojan Petrović (lijevo) sa braniocem Srđanom Marjanovićem, Foto:BIRN BiH

Darko Samardžić, predsjedavajući Apelacionog vijeća, naveo je kako su Tužilaštvo i Odbrana izjavili žalbu na prvostepenu presudu koja je izrečena u decembru 2023. godine.

Kazao je da je Tužilaštvo izjavilo žalbu zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, zbog pravne kvalifikacije, s prijedlogom da se presuda preinači.

Odbrana je, prema njegovim riječima, uputila žalbu zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, povrede Krivičnog zakona te pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, s prijedlogom da se predmet vrati na ponovno suđenje, odnosno optuženi oslobodi.

Dodao je da je Tužilaštvo u svom odgovoru na žalbu Odbrane navelo da je neosnovana te ničim potkrijepljena.

Tužilac Edin Muratbegović je kazao kako u potpunosti ostaje kod navoda u žalbi te odgovora na žalbu Odbrane.

Branilac Srđan Marjanović je tokom obrazlaganja žalbe naveo kako postoje suprotnosti između iskaza oštećene i svjedoka te da Sud nije cijenio dokaze međusobno. Dodao je kako je bilo potrebno ispitati vjerodostojnost svjedoka.

“Mi kao Odbrana znamo da se odluka često zasniva na iskazu jednog svjedoka, ali smatramo da se na osnovu jednog iskaza ne može donijeti presuda”, rekao je Marjanović te dodao da se u prvostepenoj presudi ne dobija obrazloženje zašto Sud poklanja vjeru oštećenoj.

Petrović je bio optužen za zločin protiv čovječnosti, ali je Prvostepeno vijeće prekvalifikovalo djelo u ratni zločin protiv civilnog stanovništva, po starom zakonu.

Proglašen je krivim da je, u svojstvu de facto pripadnika policije, u Brčkom silovao oštećenu CR-3 u julu 1992. godine.

Kako se navodi u prvostepenoj presudi, silovanje je počinio u kući koju je koristio dio pripadnika interventnog voda Stanice javne bezbjednosti u Brčkom, a u kojoj je bila zatvorena CR-3.

Petrović nije prisustvovao današnjoj žalbenoj sjednici, a njemu su ranije produžene mjere zabrane.

Odluka po žalbama će biti donesena u zakonom predviđenom roku.

Aida Trepanić