Članak

Jević i ostali: Stotinu materijalnih dokaza

28. Marta 2011.00:00
Na suđenju četvorici optuženih za genocid u Srebrenici, Tužilaštvo BiH uložilo je oko stotinu materijalnih dokaza.

This post is also available in: English

Među dokumentima su i oni o angažmanu optuženih u policiji, odlikovanja koja su dobili 1993. godine, te brojni borbeni izvještaji vojnih i policijskih struktura iz jula 1995., uključujući i izvještaj Ljubomira Borovčanina o ulasku u Potočare.

“On navodi da je 12. jula blokirana baza UN-a, da se tu nalazi masa između 25.000 i 30.000 ljudi, od čega pet odsto vojno sposobnih i da se vrši evakuacija. ‘Hitno sam uputio naše snage da blokiraju komunikaciju Kravica – Konjević Polje. Neprijatelj je imao više od 200 mrtvih. Predalo nam se oko 1.500 muslimanskih vojnika, a procjene govore da ih ima još 5.000 do 6.000’”, citirao je tužilac Ibro Bulić Borovčaninov izvještaj.

Borovčanin je u Haškom tribunalu osuđen na 17 godina zatvora za zločine u Srebrenici. On je u julu 1995. godine komandovao združenim snagama policije Republike Srpske tokom operacije u Srebrenici.

Za učešće u prisilnom preseljenju stanovništva s područja Srebrenice, odvajanju muškaraca i strijeljanju više od 1.000 zarobljenika bošnjačke nacionalnosti u Kravici, optuženi su Duško Jević, Mendeljev Đurić zvani Mane, Goran Marković i Neđo Ikonić.

Prema optužnici, Jević je bio komandant policijskog Centra za obuku na Jahorini. Đurić i Ikonić komandiri četa, a Marković komandir jednog od vodova u ovoj jedinici.

Tužilac je uveo i 15 izjava svjedoka sa suđenja u Haškom tribunalu, među kojima je i Lee Van Duijn, tadašnji komandir čete Holandskog bataljona stacioniranog u Potočarima.

“Primijetio sam da odvajaju muškarce. Mane mi je rekao da treba provjeriti ima li ratnih zločinaca… Mane se 13. jula vratio i vodio isti postupak transporta i odvajanja. Pitao sam ga što im uzimaju pasoše, a Mane je rekao da im više neće trebati”, citirao je tužilac Van Duijna.

Među svjedocima čiji su iskazi sa suđenja u Haagu uvršteni u spis nalaze se i drugi pripadnici Holandskog bataljona, kao i Momir Nikolić i Dragan Obrenović, koji su svjedočili nakon priznanja krivice.

Nikolić, koji je bio pomoćnik komandanta za bezbjednost Bratunačke brigade, osuđen je na 20 godina, a Obrenović, nekadašnji načelnik štaba Zvorničke brigade, na 17 godina zatvora.

U nastavku suđenja, u četvrtak, 31. marta, planirano je da tužilac uvrsti preostale iskaze, nakon čega će Odbrana iznijeti eventualne prigovore na materijalne dokaze.

M.T.

This post is also available in: English