Lice: Simović Vladimir


23. Oktobra 2015.

Odbrana Zaima Laličića zatražila je od Apelacionog vijeća Suda BiH da presuda kojom je osuđen na devet godina zatvora za zločine počinjene u sarajevskom naselju Hrasnica, bude preinačena u oslobađajuću ili ukinuta. Državno tužilaštvo usprotivilo se ovom prijedlogu.8. Juna 2015.

Nakon što su Državno tužilaštvo i Odbrana Slavka Savića iznijeli završne riječi na suđenju za zločine počinjene na području Vogošće, Sud BiH je izricanje presude zakazao za 29. juni.4. Juna 2015.

Na suđenju Nedžadu Hodžiću za zločine počinjene na području Igmana, Odbrana je predložila ulaganje nalaza o zdravstvenom stanju optuženog, čemu se usprotivilo Državno tužilaštvo.7. Maja 2015.

Na suđenju Zaimu Laličiću, optuženom za zločin počinjen u Hrasnici (općina Ilidža), Tužilaštvo BiH je zatražilo osuđujuću presudu, dok Odbrana smatra da on treba biti oslobođen. Izricanje presude zakazano je za 21. maj.4. Maja 2015.

U nastavku suđenja Slavku Saviću, optuženom za zločine počinjene na području Vogošće, svjedok Tužilaštva BiH je izjavio da mu nije poznato da je svjedokinja A bila žrtva nasilja.7. Aprila 2015.

Na suđenju Zaimu Laličiću, optuženom za zločine počinjene na području Hrasnice (općina Ilidža), zaštićena svjedokinja Odbrane je izjavila da nije čula da je oštećena silovana te da je optuženi prema njoj bio korektan.