Lice: Pantelić Miloš


24. Juna 2014.
Sud BiH prihvatio je izmijenjenu optužnicu Tužilaštva BiH protiv Predraga Milisavljevića, Miloša Pantelića i Ljubomira Tasića za zločine počinjene nad civilnim stanovništvom s područja općine Višegrad u junu 1992. godine.


1. Aprila 2014.
Zbog spornog dokaza Odbrane Predraga Milisavljevića, optuženog za zločin počinjen u Višegradu, Sudsko vijeće je najavilo saslušanje novih svjedoka.


1. Aprila 2014.
Zbog spornog dokaza Odbrane Predraga Milisavljevića, optuženog za zločin počinjen u Višegradu, Sudsko vijeće je najavilo saslušanje novih svjedoka.