Lice: Božić Zoran


7. Jula 2014.
Svjedokinja Tužilaštva BiH na suđenju Draganu Šekariću je kazala kako su joj dvije zaštićene svjedokinje ispričale da su silovane u julu 1992. godine u Kosovom Polju (općina Višegrad).


13. Juna 2014.
U nastavku suđenja za zločin počinjen u Zenici, svjedok Odbrane je kazao kako je vidio optuženog Vehida Subotića kada su u januaru 1993. krenuli u akciju, ali da ga u blizini sela Dusina više nije vidio.


3. Marta 2014.
Na suđenju Vehidu Subotiću, optuženom za zločin počinjen u Zenici, vještak medicinske struke je izjavio da svjedok Tužilaštava BiH nije sposoban da dođe u Sud BiH da svjedoči.