Suđenje

Samardžija: Svjedoku nepoznata ubistva civila u Bilicama i Večićima

17. Maja 2022.08:49
Svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine je na suđenju za zločine počinjene na području Kotor-Varoši 1992. godine naveo kako je učestvovao u akcijama na sela Bilice i Večiće, ali da mu nisu poznata ubistva civila i paljenja žena u tim selima.


Sudnica Suda Bosne i Hercegovine. Foto: BIRN BiH

Sveto Miljić je pred Državnim sudom kazao kako je 1991. godine mobilisan u korpusnu vojnu policiju u kojoj je bio do 14. aprila 1993. godine kada Stojan Župljanin formira specijalnu vojnu jedinicu u koju su došli Ljuban Ećim i optuženi Zdravko Samardžija.

“Njih dvojica dolaze iz policije. Malo smo negodovali zato što nisu učestvovali u ratu”, naveo je Miljić dodajući da su Ećim i Samardžija “stavljeni u komandu pored Nenada Kajkuta kojeg smo podržavali”.

Svjedok je naveo da je u ovoj jedinici bilo pet vodova, te da je on bio komandir u jednom.

Kako je ispričao, pripadnici specijalne jedinice su dobili kombinezone, a on je od ranije imao uniformu i bijeli opasač. Kazao je i kako se komuniciralo motorolama za čije je korištenje je prilikom zaduženja obučavao optuženi Samardžija.

“Za podršku i logistiku bio je Samadržija Zdravko. U Kotor Varoši je bio glavni, kod njega smo se mogli snaći. (…) Donosio je platu nama iz Banjaluke”, kazao je svjedok.

On je naveo kako je specijalna jedinica išla u Kupres i Derventu, te početkom juna u Kotor Varoš.

“U “Interu” smo spavali i vidjeli da čeka autobus ispred. Ja sam sa svojim vodom ušao u taj autobus”, kazao je svjedok dodajući kako je vidio da se ide u Kotor Varoš gdje je on kasnije obezbjeđivao zgradu opštine.

Na videosnimku ulaska jedinice u Kotor Varoš koja je puštena tokom suđenja, svjedok je prepoznao Nenada Stevandića, te naveo kako bi jedna od osoba mogla biti optuženi Samardžija, ali da nije siguran.

On je naveo i kako je išao u pretrese kuća da oduzima oružje pojašnjavajući kako se ono uzimalo od ljudi koji su bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, bez da se sjeća da je oduzimano od Sra.

Kako je kazao, učestvovao je i u vojnim akcijama, navodeći kako je moguće da je jedno od sela u koje se išlo Bilice. Kako je kazao, u tom selu je bila prostorija gdje su bili civili – žene i djeca.

“Znam da niko nije bio povrijeđen i znam da smo gledali ima li obučenih vojnika i nismo ih našli”,ispričao je svjedok navodeći kako je bilo najmanje 20 žena i djece i da se ne može sjetiti drugih civila.

Svjedok se nije mogao sjetiti da li je neko na omči vodio nekoga nakon akcije navodeći da se nakon akcije vratio u Kotor Varoš.

Sljedeća akcija u kojoj je učestvovao, kako je kazao bila je u Večićima, i u nju je išlo pet vodova. U toj akciji je, prema njegovom svječonjenju nastradalo šest vojnika iz njegovog voda.

U akciji koja je bila nedugo nakon sahrane poginulih je, kako je Miljić ispričao, iz komande išao Nenad Kajkut i Ljuban Ećim, prisjećajući se kako je pored njega prilikom spuštanja niz liticu bio i optuženi Samardžija.

Samardžija je optužen u svojstvu člana komande Specijalnog odreda milicije CSB-a Banjaluka da je bio dio udruženog zločinačkog poduhvata čiji je cilj bio trajno uklanjanje bošnjačkog i hrvatskog stanovništva s područja Kotor-Varoši. Na teret mu je stavljen progon civilnog stanovništva 1992. i 1993. godine nezakonitim zatvaranjem, mučenjem, ubistvima, silovanjem, deportacijom i drugim nečovječnim djelima, kao i uništenje imovine i vjerskih objekata.

Miljić je odgovorio potvrdno na tvrdnju branioca Miloša Perića da su se u Kotor Varoši pretresale kuće za koje se sumnjalo da imaju ilegalno oružje, da mu optuženi nije mogao naređivati, te da je njegov zadatak bio da pruži prvu pomoć u akcijama.

Svjedok je na pitanje Mire Smajlović, predsjedavajuće Sudskog vijeća, kazao kako mu nije poznato da je u selu Bilice ubijeno 11 civila iako je u tom selu bio, kao i da mu nije poznato da su u drugom napadu na selo Večiće zapaljene žene.

Nakon saslušanja svjedoka, Smajlović je tužioca upozorila kako je ovo četvrti svjedok koji se saslušava na opće okolnosti, te da je potrebno koncentrisati pitanja na tačke optužnice za koje su predloženi.

Nastavak suđenja zakazan je za 23. maj 2022. godine.

Nermina Kuloglija-Zolj