Lice: Samardžija Zdravko

Frame-1-6-2-e1636121801478-1280x720.jpg

25. Januara 2022.
Državni sud potvrdio je optužnicu protiv Zdravka Samardžije, nekadašnjeg člana komande Specijalnog odreda milicije Centra službi bezbjednosti (CSB), za zločine protiv čovječnosti nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom na području Kotor-Varoši 1992. i 1993. godine.