Članak

Analiza – Šišić i ostali: Učešće u ubistvima ili čuvanje linije

6. Marta 2017.10:30
Sud BiH će u utorak izreći prvostepenu presudu četvorici bivših pripadnika Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) optuženih za zločine počinjene na području Rogatice i Foče.

Tužilaštvo BiH je nastojalo dokazati da su Muhamed i Tarik Šišić, Emir Drakovac te Aziz Šuša učestvovali u napadu na konvoj, u kojem je u augustu 1992. ubijeno najmanje 20 osoba srpske nacionalnosti u selu Kukavice (općina Rogatica).

Na Tužilaštvu BiH je bio i teret dokazivanja da je Drakovac u selu Vratsalići kod Rogatice ubio i osakatio civila Miloša Kovačevića, kao i da je mučio zarobljenog pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS) u selu Zebina Šuma na području Foče.

Odbrane nisu sporile pripadnost optuženih Diverzantskom vodu Kukavičke čete, kao ni to da se u Kukavicama desio zločin, ali jesu učešće optuženih. Drakovac je negirao i učešće u mučenju te ubistvu i sakaćenju.

Tokom suđenja, koje je trajalo dvije godine, oko 80 svjedoka je govorilo o počinjenim zločinima, ili su ih negirali, a uloženo je i oko 80 materijalnih dokaza.

Imunitet od krivičnog gonjenja

Preživjeli svjedoci Tužilaštva BiH iz kolone koja je napadnuta 27. augusta 1992. su ispričali da su sa članovima porodica i drugim stanovništvom krenuli iz mjesta Jabučko sedlo (općina Goražde) prema Rogatici i da je njihova kolona napadnuta u Kukavicama.

Nakon napada, Jelenka Matović je, kako je kazala, u autobusu vidjela sina pogođenog u srce.

“Ušla sam u autobus, prišla sjedištu… Samo sam vidjela da on… isto kao da spava. Odatle ja više ne znam…”, izjavila je Matović.

O svom ili ranjavanju svoje porodice, kao i o gubitku najmilijih, svjedočilo je preko 20 osoba, te su pročitana četiri iskaza svjedoka koji su u međuvremenu preminuli. Neki od svjedoka vidjeli su napadače, ali nisu mogli identifikovati nikoga.

Ključni svjedoci Tužilaštva BiH bili su zaštićeni svjedoci ST-1 i ST-2, kojem je dat imunitet od krivičnog gonjenja. Njihova svjedočenja Odbrane smatraju izmišljenim.

ST-1 je rekao da je u Kukavicama vidio 20 tijela te da se potom vratio u Brčigovo, gdje su pripadnici Diverzantskog voda Kukavičke čete pričali da su napali kolonu vozila i ubili neke ljude. Prema njemu, optuženi su bili pripadnici Diverzantskog voda, a komandovao im je Muhamed Šišić.

Zaštićeni svjedok je kazao da je Tarik Šišić tada ispričao da je “neka baba bacila bombu od koje je ranjen”. Odbrana je konstatovala da u istrazi svjedok nije spomenuo Šišića, te je uložila medicinsku dokumentaciju kojom dokazuje da on jeste ranjen, ali ne u relevantnom periodu.

Svjedok ST-2 je rekao da je učestvovao u napadu zajedno sa Emirom Drakovcem, Tarikom i Muhamedom Šišićem, Hazom Šušom zvanim Podrezak i izvjesnim Amirom Salićem, te da su naknadno saznali da je riječ o civilima.

Ranije je ST-2, kako je kazao, “slagao” u dvije izjave te je zatražio imunitet “zato što bi i on sjedio na optuženičkoj klupi”.

U napadu je, prema svjedočenju, učestvovao tako što je iz sela Pokrivenik došao kao ispomoć u Brčigovo, gdje je bila smještena Kukavička četa. S druge strane, Odbrane su kao zajedničke svjedoke saslušale nekoliko bivših vojnika i članove komandnog kadra ABiH, koji su rekli da je nemoguće da je tada bilo ko s Pokrivenika dolazio u Brčigovo, te da se ni u Kukavice nije moglo ići jer je prolaz bio miniran.

ST-2 je kazao da je do sela Brčigovo sa Pokrivenika došao s još 22 vojnika, ali da se nijednog ne može sjetiti. Napomenuo je da je po dolasku sreo Kasima Velića, koji je svjedočio u korist Odbrane. On je rekao da u vrijeme napada na Kukavice nije bio u Brčigovu zbog ranjavanja, o čemu je u sudnici pokazao i medicinsku dokumentaciju.

Na insistiranje Odbrane, svjedok je kazao da se sjeća Mehe Mahmutovića zvanog Lahki i da je bio u akciji. Svjedočeći u korist Odbrane, Mahmutović je negirao te navode.

Optuženi Muhamed Šišić i Drakovac su, svjedočeći u svoju korist, rekli da nisu učestvovali u napadu u Kukavicama, te da su tada bili na borbenoj liniji iznad Brčigova. Obojica su dala alibi trećeoptuženom Šuši svjedočenjem da on nije bio tu, već u Sarajevu.

Stvarnost ili stereotip

ST-1 je kazao da je bio učesnik napada na selo Vratsaliće te da je vidio čovjeka koji je “pekao rakiju”.

“Drakovac Emir i još jedan su mu stajali iza leđa. Nisam vidio ko, ali neko je pucao u tog čovjeka, a onda su navalili na rakiju. (…) Potom mu je Drakovac sjekirom odsjekao glavu. Zajedno su mu odsjekli polni organ i stavili mu u usta, a zatim glavu nabili na kolac”, rekao je svjedok.

U unakrsnom ispitivanju ST-1 je kazao da su Emir Drakovac i još jedan čovjek pucali u starca. Odbrana je konstatovala da u izjavi iz 2014. ovaj svjedok nije ni spomenuo događaj u Vratsalićima.

Svjedok Tomislav Kovačević je ispričao da je u selu Vratsalići pronašao tijelo Miloša Kovačevića. Rekao je da je umjesto glave na tijelo bio postavljen luster, te da su mu nedostajale ruka i noga. Momo Lovrić je kazao da su tijelo zatekli na drvetu koje je ličilo na cjepalo, ali da nije vidio luster.

Svjedok ST-2 je rekao da je tijelo vidio u štali, kao i da je optuženi Drakovac odbacio sjekiru, te da je vidio još tijela u selu. Potvrdio je da mu je Tužilaštvo BiH prezentovalo snimak, a Odbrana smatra da je spomenuo da je vidio tijelo u štali jer je gledao snimak.

Rusmir Pavica, Rasim Šuša, Mehmedalija Kulovac i drugi svjedoci Odbrane koji su učestvovali u akciji u Vratsalićima rekli su da nisu zatekli civile u selu i da nije bilo kazana s rakijom.

Odbrana Drakovca smatra iskaze svjedoka ST-1 nevjerodostojnim, a svjedoka ST-2 stereotipnim, te su naveli da se presuda svakako ne može zasnivati na njihovim svjedočenjima.

ST-2 je kazao i da je učestvovao u akciji na Zebinu Šumu na području Foče, gdje je, svezanog za bukvu, vidio ratnog zarobljenika, pripadnika srpske vojske, koga su ispitivali Drakovac i njemu nepoznati vojnici iz 31. drinske brigade, uz prisustvo Muhameda Šišića i komandanata iz Drugog bataljona.

“Tukli su ga, Emir se pridružio. Drakovac. On je volio da radi takve stvari. Imao je nadimak Muf (…) On ga je osunetio… Ovaj se derao, svjestan je bio. Mi smo se povukli”, ispričao je ST-2, dodavši da je sutradan vidio ovog zarobljenika zaklanog i razapetog na drvetu.

ST-2 je na suđenju izjavio da je zarobljenik bio u uniformi i plavim pantalonama, a nakon što mu je Odbrana prezentovala ranije iskaze u kojima kaže da je bio go, on je rekao: “Šta da kažem, možda je nešto dodano.”

Svjedoci Odbrane Drakovca su negirali navode zaštićenih svjedoka Tužilaštva BiH. Preko 15 svjedoka Odbrane je kazalo da nikada nisu čuli da je Drakovac počinio neko krivično djelo, te da sigurno nije bilo nikakvih zarobljenika.

“Da je bio zarobljenik, morali su ga dovesti meni ili nekom drugom komandantu”, rekao je Nedim Alagić, nekadašnji komandant Sedme rogatičke brigade i učesnik u akciji na Zebinu Šumu.

Optuženi Drakovac, svjedočeći u svoju korist, negirao je mučenje u Zebinoj Šumi, ali i ubistvo i sakaćenje u Vratsalićima.

Džana Brkanić