Članak

Analiza – Kuvelja: Strijeljanje i ubijanje

10. Januara 2013.12:59
Tokom godinu i po suđenja Božidaru Kuvelji, optuženom za strijeljanje Srebreničana u Zemljoradničkoj zadruzi Kravica (općina Bratunac) u julu 1995. godine, Tužilaštvo BiH je nastojalo dokazati da je optuženi počinio genocid, što je Odbrana pokušala osporiti.

This post is also available in: English

Iako je sklapanje sporazuma o priznanju krivice bilo najavljivano više puta, dokazni postupak okončan je u novembru prošle godine, nakon što su provedeni dokazi Tužilaštva BiH i Odbrane optuženog Božidara Kuvelje.

Tužilac Ibro Bulić zatražio je 35 godina zatvora za optuženog zbog “pomaganja u izvršenju genocida”. Bulić je kazao da dokazi govore kako je optuženi učestvovao u prisilnom premještanju stanovništva iz Potočara i pogubljenju muškaraca u hangaru Kravica.

Odbrana je u završnoj riječi zatražila da se optuženom izrekne oslobađajuća presuda, naglasivši da je “zločin posljednja stvar koju bi Kuvelja učinio”. Izricanje presude zakazano je za 11. januar.

Kuvelja, bivši pripadnik Drugog voda Prve čete Centra za obuku “Jahorina” pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), optužen je za učešće u strijeljanju muškaraca u hangaru Kravica, zajedno s drugim pripadnicima njegove jedinice.

On se tereti da je 13. jula 1995. učestvovao u strijeljanju grupe između 50 i 100 muškaraca, a potom oko 100 preživjelih koji su pozvani da izađu iz skladišta u Kravici.

Prema optužnici, Kuvelja je 12. jula 1995. godine sudjelovao u pretresu bošnjačkih naselja na području Potočara, s ciljem okupljanja stanovništva u “sabirni centar Potočari”, kao i za odvajanje muškaraca i njihovo odvođenje do “bijele kuće”.

Tokom dokaznog postupka Tužilaštvo je saslušalo 10 svjedoka i jednog vještaka, te je prezentovalo dijelove iskaza više osoba koje su svjedočile u Haškom tribunalu. U korist Odbrane iskaz je dalo pet svjedoka.

Kuvelja, koji je uhapšen 18. januara 2011. na području Čajniča, nalazi se u pritvoru.

Odvoženje autobusima

Više svjedoka Državnog tužilaštva tokom dokaznog postupka govorilo je o razdvajanju muškaraca od žena i djece u Potočarima u julu 1995. godine, nakon pada Srebrenice. Razdvajanju je prisustvovao svjedok Tužilaštva BiH Mile Janjić, koji je potvrdio da su 12. jula 1995. muškarci odvoženi autobusima.

“Prvog dana muškarci su otišli u 10 autobusa. U jedan autobus može stati oko 70 ljudi, što je otprilike 700 ljudi. Odvezeni su prema Bratuncu”, rekao je Janjić.

Zaštićeni svjedok KB-116, bivši pripadnik Centra za obuku na Jahorini, izjavio je da je zajedno sa optuženim Kuveljom prisustvovao odvajanju muškaraca i žena.

“Istina je da su muškarci razdvajani od žena. (…) Da li je neko tada znao da će ti ljudi biti ubijeni, ja ne znam, ali sam ubijeđen da bilo koji pripadnik našeg voda, pa tako i Kuvelja, nije znao šta će biti krajnji cilj”, rekao je KB-116.

Svjedok KB-115, također nekadašnji pripadnik Centra za obuku, izjavio je da su muškarci, koji su odvojeni od žena i djece u Potočarima, likvidirani u hangaru Kravica.

Haso Hasanović, koji je 1995. imao 16 godina, ispričao je da je nakon pada Srebrenice krenuo kroz šumu prema Tuzli, kada je zarobljen i doveden u Kravicu. On je rekao da je ispred hangara u Kravici bilo još zarobljenih ljudi.
“Gledao sam strijeljanja – srpski vojnici izvedu po 10 i strijeljaju ih”, kazao je Hasanović.

On je uspio pobjeći kada je otišao da naspe flašu vode. “Leševi ubijenih su ostajali tu… Kada sam otišao po vodu, tu je bila preklana djevojčica, koja se tresla. (…) Počeo sam se gubiti… Flašu sam bacio i krenuo bježati”, ispričao je Hasanović.

Svjedok KB-116 je rekao da je Kuvelja pucao u zarobljenike po naređenju “komandanta Neđe”. Zarobljenici su, prema kazivanju svjedoka, izašli iz skladišta na “Neđin poziv”.

“Komandant Neđo je donio mitraljez i pitao ima li dobrovoljaca. Kada se niko nije javio, Kuvelji je stavio pušku u ruke i naredio mu da puca. Rafalna paljba trajala je oko 30 sekundi. Za to vrijeme, svi izvedeni zarobljenici su ubijeni”, ispričao je KB-116.

Strašna paljba

KB-116 svjedočio je i u korist Odbrane, kada je također rekao da je optuženi zadužio puškomitraljez po “Neđinom naređenju”.

Svjedok Tužilaštva KB-117 je kazao da je ispred skladišta u Kravici vidio Kuvelju, koji je “provjeravao ima li živih i, ako ima, pucao je”. Ovaj svjedok je saslušan i kao svjedok Odbrane, a tada je rekao da se optuženog sjeća samo ispred hangara, kada ga je “vidio da puca”.

Zaštićeni svjedok KB-102 je ispričao da je, kada je svanulo, vidio pripadnike drugih formacija koji su pozivali zarobljene muškarce da izađu iz skladišta. Tada je iz skladišta izašlo između 80 i 100 muškaraca, kojima je rečeno da kleknu i okrenu se prema cesti.

“Nije bilo nekog naređenja ‘Pucaj!’ ili ‘Pali!’, ali uslijedila je strašna paljba. Mislim da je 95 posto ljudi pogubljeno za tri-četiri minute”, opisao je svjedok KB-102.

KB-102 je kazao da je sa optuženim Kuveljom stajao u stroju kada je grupa od 80 do 100 muškaraca strijeljana ispred skladišta. Svjedok je naglasio da on nije pucao, te da ne zna da li je u ovoj egzekuciji učestvovao optuženi Kuvelja.

Svjedočeći u korist Tužilaštva, Zoran Erić se prisjetio da je dan nakon pucnjave u Kravici imao naredbu da sijenom prekrije tijela mrtvih, što je i uradio.

“Vidio sam kamione koji su vozili leševe. Prema broju utovara i kamiona, mislim da je iz Kravice odvezeno oko 1.000 leševa”, ispričao je Erić.

Više svjedoka govorilo je kako je Kuvelja uhapšen u Srbiji i kao dezerter doveden u odred na Jahorini.

Svjedok Odbrane Muharem Kuvelija rekao je da optuženog poznaje od prije rata i da ga se sjeća kao “poštenog i finog komšije”, kao i svjedok A, koji je za porodicu optuženog kazao da su bili “komšije za primjer”.

Tužilaštvo je nastojalo uložiti i transkript iskaza svjedoka PW-100, ali se Odbrana usprotivila tome, tražeći da joj se omogući ispitivanje tog svjedoka. Ovaj svjedok nije unakrsno ispitan.

Tužilac Bulić je istaknuo da je optuženi tokom istrage “dao djelimično priznanje”. Odbrana je potvrdila da optuženi jeste djelimično priznao neke navode Tužilaštva BiH, ali je naglasila da se ima u vidu “da on nije pravnik i da je to uradio jer je suosjećao sa žrtvama”.

“Izražavam žaljenje zbog žrtava, ali vjerujem u pravdu”, rekao je Kuvelja u završnoj riječi.

Povezani članci

Selma Učanbarlić


This post is also available in: English