Članak

Kravica: Izmjene optužnice

3. Jula 2008.13:10
Na kraju dokaznog postupka Tužilaštvo BiH izmijenilo prvu optužnicu za genocid u Srebrenici, iako je više puta isticalo da to neće činiti.

Sudsko vijeće koje zasjeda na suđenju jedanaestorici optuženih za genocid u Srebrenici, na kraju dvogodišnjeg dokaznog postupka saopćilo je Odbranama da je Tužilaštvo BiH izvršilo “određene izmjene optužnice”.

Miloš Stupar, Milenko Trifunović, Brano Džinić, Aleksandar Radovanović, Slobodan Jakovljević, Velibor Maksimović, Dragiša Živanović i Branislav Medan, kao pripadnici Drugog odreda Specijalne policije Šekovići, te Milovan Matić, kao pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS), optuženi su za saučesništvo u genocidu, odnosno učestvovanje u strijeljanju više od 1.000 Srebreničana u selu Kravica.

Istom optužnicom obuhvaćeni su Petar Mitrović i Miladin Stevanović, protiv kojih se, odlukom Sudskog vijeća, vode dva odvojena procesa. Sud je 21. maja 2008. godine razdvojio predmet Kravica na procese protiv Miloša Stupara i drugih osam optuženih, te protiv Mitrovića i Stevanovića.

Prema navodima optužnice, 13. jula 1995. godine optuženi su učestvovali u hvatanju, zarobljavanju i pretresanju Bošnjaka; izvršavali sigurnosne dužnosti na livadi u mjestu Sandići, “gdje je bilo zarobljeno više hiljada muškaraca”, te su više od hiljadu njih autobusima odvezli u Kravicu, gdje su u večernjim satima učestvovali u njihovom strijeljanju.

“U suštini, radi se o sve ukupno dvije-tri rečenice koje su dorađene u skladu sa onim što je utvrđeno u toku dokaznog postupka. Jedina značajnija izmjena odnosi se na Milovana Matića, gdje se navodi da je, pored ostalih radnji, oduzimao satove i novac od zarobljenih Bošnjaka”, rekao je Hilmo Vučinić, predsjedavajući Sudskog vijeća.

Prema prvobitnoj optužnici, potvrđenoj 19. decembra 2005. godine, Matić je optužen da je “punio okvire municijom, koji su korišteni za ubijanje zatvorenika”.

Odbrane, ali i Sudsko vijeće su pred kraj dokaznog postupka više puta pitali tužioca da li će vršiti izmjene optužnice, što je on svaki put negirao.

Budući da je izmijenjena optužnica Odbrani dostavljena tek na ovom ročištu, Sud je braniocima optuženih dao rok do sljedećeg ročišta, 9. jula, da se izjasne o izmjenama. Tog dana Sudsko vijeće će istu priliku dati i Odbranama Petra Mitrovića i Miladina Stevanovića, protiv kojih je dokazni postupak okončan u junu ove godine.

Na ročištu održanom 3. jula 2008. iskaz je trebao dati drugooptuženi Milenko Trifunović, čiji branioci su pisanim putem obavijestili Sud da je on od toga odustao.

Povezani članci