Lice: Stupar Miloš


9. Novembra 2015.

Miloš Stupar, svjedok na suđenju za genocid počinjen u Srebrenici, izjavio je da optuženog Gorana Sarića nije vidio 13. jula, te nakon 15. jula 1995. godine u Bratuncu i Zvorniku, niti je s njim bilo kako komunicirao.