Članak

Nove žalbe osuđenika za genocid

22. Augusta 2014.00:00
Ustavni sud BiH ponovo će odlučivati o apelacijama šestorice osuđenika za genocid u Srebrenici kojima je Sud BiH, primijenivši krivični zakon bivše Jugoslavije, izrekao po 20 godina zatvora.

This post is also available in: English

Branioci osuđenika smatraju da je 15 godina zatvora maksimalna kazna koja se mogla izreći po krivičnom zakonu bivše Jugoslavije, a što su obrazložili u apelacijama podnesenim Ustavnom sudu BiH.

Apelacije Ustavnom sudu BiH podnijeli su branioci osuđenih Slobodana Jakovljevića, Aleksandra Radovanovića, Branislava Medana, Brane Džinića, Milenka Trifunovića i Petra Mitrovića, koji su pravomoćnom presudom po Krivičnom zakonu BiH bili osuđeni na ukupno 181 godinu zatvora zbog genocida u Srebrenici.

Prošle godine je Ustavni sud BiH ukinuo ove presude zbog pogrešne primjene zakona, nakon čega je Sud BiH primijenio Krivični zakon Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) i izrekao im niže kazne u trajanju od 20 godina zatvora.

“Bez obzira na stav Suda BiH, mi mislimo da je moguće 15 godina, a da je nemoguće 20”, naglašava Rade Golić, branilac osuđenog Trifunovića.

Iz Suda BiH kažu da o visini kazne odlučuju sudska vijeća u svakom pojedinačnom slučaju. Za jednog osuđenika kojem je izrečeno 20 godina zatvora za genocid u Srebrenici, Sud BiH je u presudi obrazložio da samo maksimalna kazna odgovara onome što je počinio.

Pored ovoga, branioci kažu da Sud BiH nije razmatrao povredu prava na pravično suđenje nakon što je Ustavni sud BiH ukinuo pravomoćne presude izrečene po Krivičnom zakonu BiH, već je samo primijenio blaži zakon, odnosno Krivični zakon SFRJ.

“Tražimo od Ustavnog suda da kaže da nije bilo zakonito suđenje, da se vrati na ponovni postupak”, ističe Golić.

Dragan Gotovac, koji zastupa osuđenog Radovanovića, kaže da je Sud BiH mogao odlučivati o žalbama na pravično suđenje nakon što je Ustavni sud BiH ukidanjem presuda riješio pitanje primjene zakona.

“Bez obzira što Ustavni sud nije razmatrao povredu prava na pravično suđenje, on je zbog drugog razloga ukinuo drugostepenu presudu. Čim je on ukinuo drugostepenu presudu, Sud BiH je mogao da odlučuje o kompletnim žalbama”, kaže on.

O podnesenim apelacijama, kako tvrde advokati, Ustavni sud BiH će odlučivati tek za nekoliko godina.

Povezani članci

Amer Jahić


This post is also available in: English