Transparentnost pravosuđa

konferencija_VSTV_Mo.jpg

16. Decembra 2016.

Potrebno je povećati broj godina radnog iskustva prilikom zapošljavanja i imenovanja sudija i tužilaca u Državni sud i Tužilaštvo, kao i vrhovne, kantonalne i okružne pravosudne institucije, zaključeno je na konferenciji “Pravosuđe – stanje i perspektive”, koju je u Mostaru organiziralo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH).


SUD-BIH-2-e1591287040302-1280x719.jpg

30. Decembra 2013.

Uz nekoliko hiljada potpisa, kao i druge načine podrške kampanji “Stop cenzuri o ratnim zločinima”, Balkanska istraživačka mreža (BIRN BiH) je uspjela potaknuti predstavnike vlasti da priznaju kako anonimizacija ne može biti primijenjena u slučajevima teških krivičnih djela, koja uključuju ratne zločine.