Strategija za ratne zločine u BiH


28. Decembra 2012.

Nakon tri godine potpune stagnacije od usvajanja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, ove godine su konačno ispunjeni preduslovi za brže procesuiranje počinilaca, međutim ipak nije zabilježeno povećanje broja optužnica za ratne zločine.29. Decembra 2011.

Iako rokovi predviđeni Strategijom za rad na predmetima ratnih zločina ističu, a međunarodni promatrači izražavaju zabrinutost, Nadzorni odbor za implementaciju ovog dokumenta je “optimističan” u vezi s njenom primjenom.