Strategija za ratne zločine u BiH

VSTV-MINUTA-SUTNJE-3-1024x683.jpg

22. Februara 2018.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće podržalo je izmjene Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina koji, kako saznaje Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH), predviđaju da svi predmeti ratnih zločina budu završeni u roku od pet godina, do 2023. godine.