Članak

Političke procjene zaustavile usvajanje izmjena Strategije za ratne zločine

1. Augusta 2018.17:42
Izmijenjena Strategija za rad na predmetima ratnih zločina nije razmatrana na sjednici Vijeća ministara jer njeni pojedini dijelovi ne zadovoljavaju određene političke procjene i stavove, kazao je ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša nakon sjednice Vijeća ministara.

Nekoliko međunarodnih institucija jučer je kritikovalo domaće vlasti jer još uvijek nisu usvojene izmjene Strategije.

Grubeša je danas rekao kako je insistirao da Strategija bude uvrštena u dnevni red današnje sjednice i da se o njoj raspravlja, ali da se to nije desilo.

“Kako nije uvrštena, dobio sam neformalne odgovore da pojedini dijelovi Strategije ne zadovoljavaju određene političke procjene i stavove. Iz tog razloga ću u sljedećem razdoblju razgovarati s predstavnicima nekoliko ministarstava, da vidimo koji su to dijelovi Strategije koji bi se eventualno trebali popraviti kako bi se ona što prije našla na sjednici Vijeća ministara”, kazao je Grubeša novinarima nakon sjednice i najavio da će biti sastavljena radna grupa “kako bi se izmijenjena Strategija što prije završila i poslala na sjednicu Vijeća ministara”.

Delegacija Evropske unije (EU), Misija OSCE-a i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Bosni i Hercegovini pozvale su jučer Vijeće ministara da bez odlaganja usvoji revidiranu Državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, naglasivši kako su izmjene i dopune neophodne zbog postojanja velikog broja tih neriješenih predmeta.

“Svaka prepreka ili odlaganje usvajanja revidirane Državne strategije usporava postizanje pravde, što negativno utiče na žrtve ratnih zločina, kao i osumnjičene ili optužene za počinjenje tih zločina. Stoga je hitno usvajanje revidirane Državne strategije ključno za sveukupni napor ka efikasnom postizanju pravde i kažnjavanju počinitelja ratnih zločina”, navodi se u zajedničkom saopćenju.

Misija OSCE-a, EU i Ambasada SAD-a podsjećaju da je zaključcima s posljednjeg sastanka u vezi sa Strukturiranim dijalogom o pravosuđu između EU i BiH, održanog 2. jula, eksplicitno predviđeno usvajanje revidirane Strategije na sjednici Vijeća ministara zakazanoj za naredni dan.

Izmijenjena Strategija predviđa da svi predmeti ratnih zločina budu završeni u roku od pet godina, odnosno do 2023. godine. Ovaj akt predviđa i da se najsloženiji predmeti ratnih zločina procesuiraju na državnom nivou, a oni manje složeni da budu proslijeđeni entitetskim i pravosuđu Distrikta Brčko.

Strategija je prvobitno usvojena 2008. i predviđala je da se najsloženiji predmeti ratnih zločina završe u roku od sedam godina. Kada taj rok nije ispunjen, osnovana je Radna grupa za izradu izmjena i dopuna dokumenata, koju čine stručnjaci iz Suda i Tužilaštva BiH i drugih institucija.

Grubeša je danas komentarisao saopštenje međunarodnih institucija i kazao da ministrima nisu potrebni “međunarodni čimbenici koji će nas podsjećati da radimo svoj posao”.

“Znamo da je postojala Strategija za procesuiranje ratnih zločina, znamo koliko ti predmeti opterećuju naše društvo, koliko nas koče, koliko nas vraćaju unazad. Mi bismo radi sebe, bez ikakvog tutorstva i mentorstva bilo koga sa strane, trebali što prije razgovarati o toj problematici i završiti je što prije”, rekao je Grubeša.

Neka od udruženja žrtava smatraju da je neophodno izmijeniti postojeći dokument prije nego se on nađe na razmatranju na sjednici Vijeća ministara.

Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, istakao je da je prvobitna Strategija doživjela kolaps, kao i da revidirana ne nudi ništa novo osim produženja roka.

“Strategija nije posložila stvari na način kakvo stvarno stanje u BiH jeste, a to je prije svega da se mora krenuti od poštivanja međunarodnih obaveza. To se odnosi na rimsko ‘Pravilo puta’, koje previđa da se procesuiraju lica sa A-liste za koja je Haški tribual utvrdio da postoji dovoljno dokaza. Mi tu ne vidimo nigdje A-listu kao prioritet u izmijenjenoj Strategiji”, kazao je Tahirović.

On smatra da bi prije usvajanja Strategije trebalo ispočetka razmotriti pitanja u vezi sa regionalnom saradnjom, odnosima sa susjednim zemljama, licima koja su pobjegla i za kojima je raspisana potjernica.

Na konferenciji za novinare državni ministar pravde je rekao kako ranije nije čuo da su pojedina udruženja nezadovoljna Strategijom, na kojoj je više mjeseci radila ekspertna grupa iz više institucija, ali naglasio je kako Ministarstvo pravde očekuje primjedbe udruženja.

Za Ministarstvo pravde izmjena Strategije je trebala biti završena priča, kazao je Grubeša i dodao kako je prije tri sjednice Vijeća ministara na dnevni red poslan tekst Strategije, ali da Ministarstvo može sačekati primjedbe ukoliko ih bude.

Haris Rovčanin