Lice: Vučinić Hilmo


16. Decembra 2013.
Na sjednici Apelacionog vijeća Suda BiH, Mirko (Mile) Pekez zatražio je obnovu postupka nakon ukidanja pravosnažne presude kojom je bio osuđen na 29 godina zatvora zbog zločina počinjenog na području Jajca.


13. Juna 2013.
Primjena postojećeg Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH ima različite rezultate ovisno od institucije do institucije. Trećina institucija na zahtjeve za pristup informacijama odgovara sukladno Zakonu, dok neke uopšte ne odgovaraju.


10. Juna 2013.
Ročište za razmatranje sporazuma o priznanju krivice Radoslava Kneževića, koji je nepravomoćno osuđen za zločin na Korićanskim stijenama, odgođeno je za 1. juli, dok Tužilaštvo BiH i Odbrana ne koriguju i preciziraju sporazum.