Članak

Za zločin u Bugojnu 15 godina zatvora

18. Decembra 2013.00:00
Apelaciono vijeće Suda BiH osudilo je Senada Dautovića na sedam, a Nisveta Gasala i Musajba Kukavicu na po četiri godine zatvora za zločin počinjen nad hrvatskim zarobljenicima 1993. i 1994. u Bugojnu.

This post is also available in: English

Nakon obnovljenog suđenja, oni su proglašeni krivima za mučenje i nečovječno postupanje prema zarobljenicima hrvatske nacionalnosti u većem broju zatočeničkih objekata.

U ovoj presudi, Apelaciono vijeće je primijenilo Krivični zakon iz bivše Jugoslavije, prihvatajući zaključke iz presude suda u Strasbourgu.

“U ovom predmetu nije bilo smrtnih posljedica i smatrali smo da se može ići prema minimumu zakonske kazne, kako je to obrazloženo u presudi Maktoufu i Damjanoviću”, kazao je Hilmo Vučinić, predsjedavajući Apelacionog vijeća. 

Prvostepenom presudom iz novembra 2011. godine, Dautović je bio osuđen na 13, a Gasal šest godina zatvora, dok je Kukavica bio oslobođen. Oni su tada bili osuđeni po Krivičnom zakonu BiH za zločin protiv civilnog stanovništva.

Mađutim, kako je objasnio Vučinić, Apelaciono vijeće nije pronašlo dokaze da su oštećeni u ovom predmetu imali status civila niti je Tužilaštvo to u optužnici preciziralo.

Dautović je, kao načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) i član ratnog Predsjedništva u Bugojnu, proglašen krivim jer je dozvolio da zarobljenici Hrvatskog vijeća obrane (HVO), koji su se predali i položili oružje, budu zatočeni u neuslovnim prostorijama.

Vijeće je zaključilo da je on znao da su pripadnici SJB-a mučili zarobljenike i nečovječno postupali prema njima, ali da to nije spriječio iako je bio dužan zbog pozicije koju je obavljao.

Gasal, nekadašnji upravnik logora na stadionu “Iskra”, gdje je bilo zatočeno oko 300 Hrvata, i Kukavica, komandir obezbjeđenja u ovom objektu, proglašeni su krivima što su dozvoljavali odlazak zarobljenika na prinudne radove na prve borbene linije, gdje im je život bio ugrožen.

“Iako su znali za mučenje zarobljenika u logoru stadiona ‘Iskra’, nisu preduzeli mjere da to spriječe. Mogli su zabraniti ulazak pripadnicima Armije BiH ili prijaviti počinioce, ali to nisu učinili”, naveo je Vučinić.

Kad je riječ o visini kazne, Vučinić je obrazložio da je Vijeće imalo u vidu da Dautović nije lično počinio ova djela, osim izdavanja naredbi i dozvola, a da su Gasal i Kukavica bili pomagači.

Na presudu Apelacionog vijeća, žalbu može uložiti jedino Kukavica jer je prvostepenom presudom bio oslobođen krivice.

Za Dautovića i Gasala ovom presudom okončano je suđenje koje je trajalo skoro šest godina.   

U izdržavanje kazne biće im uračunato vrijeme provedeno u pritvoru – oko godinu i deset mjeseci.

Marija Taušan


This post is also available in: English