Lice: Smajlović Suad

arifovic_smajlovic_salihovic-e1619789785656.png

30. Aprila 2021.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine zaključio je da nije došlo do kršenja prava na pravično suđenje Suada Smajlovića, kojeg je Državni sud osudio na tri godine zatvora zbog zločina nad civilima srpske nacionalnosti počinjenih u ljeto 1992. na području Srebrenice.