Lice: Planinčić Fikret


12. Novembra 2013.
Tokom iznošenja završnih riječi na suđenju za zločin počinjen u Kotor-Varoši, tužilac je rekao kako je dokazano da su optuženi učestvovali u napadu na selo Serdari, zatraživši da ih Sud BiH “osudi po zakonu”.


8. Oktobra 2013.
U nastavku suđenja za zločine počinjene u Kotor-Varoši, svjedoci Odbrane trećeoptuženog Seada Menzila izjavili su da su 1992. godine pod pritiskom potpisali izjave o događajima na ovom području nakon što su ih zarobili pripadnici srpskih snaga.


24. Septembra 2013.
U nastavku suđenja za zločin počinjen u Kotor-Varoši, Odbrana trećeoptuženog je uložila materijalne dokaze kojima želi dokazati da je na ovom području postojao oružani sukob, a Tužilaštvo BiH je prigovorilo u vezi sa relevantnosti tih dokaza.


17. Septembra 2013.
Tokom unakrsnog ispitivanja, vještak vojne struke je kazao kako su tokom napada u selu Serdari bila dvojica vojnika, ali da to ne mijenja stav da su civili napadnuti i pobijeni.


10. Septembra 2013.
U okviru pobijanja dokaza Odbrane, Tužilaštvo BiH je ispitalo vještaka vojne struke, koji je kazao kako je selo Serdari bilo izvan zone borbenih dejstava, da u selu nije bilo srpskih snaga, niti organizovane odbrane.


25. Juna 2013.
U nastavku suđenja za zločin u Kotor Varoši, svjedokinja Odbrane četvrtooptuženog Mirsada Vatrača je rekla da ga je viđala u selu Bilice u ljeto 1992.godine, ali da nije imao oružje niti je bio u uniformi.


11. Juna 2013.
U nastavku suđenja za zločin počinjen u Serdarima, svjedok Tužilaštva BiH rekao je da stanovnici tog sela nisu imali oružje kada su 17. septembra 1992. godine napadnuti.


4. Juna 2013.
U nastavku suđenja za zločin počinjen u Kotor-Varoši, svjedok Tužilaštva BiH je, u okviru pobijanja dokaza Odbrane, kazao kako je u selu Serdari izvršen “masakr nad civilima” a ne napad na srpsku vojsku.