Lice: Karajić Suljo


18. Marta 2016.
Sud BiH smanjio je kaznu Sulji Karajiću na 12 godina zatvora za zločin počinjen na području Bihaća 1994. godine, primjenivši zakon bivše Jugoslavije kao blaži.

Sud-BiH9-1024x683.jpg

11. Novembra 2011.
U završnoj riječi na obnovljenom suđenju Sulji Karajiću, optuženom za zločine na području Bihaća, branilac optuženog pozvao je Apelaciono vijeće Suda BiH da izrekne zakonitu i pravičnu presudu.

Sud20za20ratne20zlocine20BiH-e1649775740465-1280x720.png

31. Oktobra 2011.
U završnoj riječi na obnovljenom suđenju za zločin na području Bihaća, Tužilaštvo BiH je istaklo da je optuženi Suljo Karajić odgovoran za počinjene zločine, zatraživši od Apelacionog vijeća da mu izrekne kaznu u skladu sa zakonom, odnosno kaznu veću od 18 godina zatvora.