Karajiću smanjena kazna

18. Marta 2016.00:00
Sud BiH smanjio je kaznu Sulji Karajiću na 12 godina zatvora za zločin počinjen na području Bihaća 1994. godine, primjenivši zakon bivše Jugoslavije kao blaži.

Karajić je bio osuđen na jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora. Ustavni sud BiH je ovu presudu djelimično ukinuo zbog pogrešne primjene zakona.

On je, kao pripadnik Petog korpusa Armije BiH (ABiH), osuđen za ubistva, nečovječno postupanje, protuzakonito zatvaranje, nanošenje povreda civilima i bivšim pripadnicima Narodne odbrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna (NO APZB).

Karajić je proglašen krivim za zločin protiv ratnih zarobljenika i civila počinjen na području Bihaća. On je, kao pripadnik Petog korpusa Armije BiH (ABiH), osuđen za ubistva, nečovječno postupanje, protuzakonito zatvaranje, nanošenje povreda tjelesnog integriteta civilima i bivšim pripadnicima NO-a APZB-a.

Srđan Kureljušić