Lice: Gadžo Edin

Alpasino_polje-1024x576.jpg

1. Novembra 2019.
Svjedok Odbrane Senada Džananovića rekao je na suđenju kako optuženi nije obavljao nikakvu naredbodavnu funkciju u objektima u sarajevskom naselju Alipašino Polje u kojima su 1992. godine bili zatvoreni civili srpske nacionalnosti, i da je bio “obični vojnik, kao i on”.