Suđenje

Džananović i Gadžo: Završne riječi na suđenju za zločine u Sarajevu krajem oktobra

16. Oktobra 2020.12:16
Suđenje Senadu Džananoviću i Edinu Gadži za zločine počinjene u Sarajevu biće nastavljeno prihvatanjem do sada izvedenih dokaza nakon što je došlo do izmjene člana Vijeća Suda Bosne i Hercegovine.
Senad Džananović i Edin Gadžo Izvor: Sud BiH

Poslije izjašnjenja nove članice Vijeća Tatjane Kosović da je izvršila uvid u sve dokaze i da ne bi imala pitanja za saslušane svjedoke, odlučeno je da se postupak formalno obnovi, ali da se svjedoci ne pozivaju ponovo.

Prethodno se tužilac Vladimir Simović izjasnio kako smatra da ne treba ponovo izvoditi dokaze, navodeći da je tako urađeno i u nekim sličnim slušajevima u Sudu BiH. Branilac prvooptuženog Senad Dupovac takođe se saglasio da ne treba ponovo izvoditi dokaze.

Gadžin branilac Adi Bahtović predložio je da se, radi načela neposrednog izvođenja dokaza, preslušaju iskazi saslušanih svjedoka. On je napomenuo da je ovaj slučaj specifičan jer je suđenje skoro završeno.

Predsjedavajući Vijeća Halil Lagumdžija je obrazložio da je odluka donesena uz uvažavanje odredbi o pravu na suđenje u razumnom roku i efikasnom vođenju postupka, te da ovim neće biti narušeno pravo na pravično suđenje.

Kosović je imenovana umjesto sudije Željke Marenić, koja je izuzeta iz postupka jer je u ovom slučaju 1999. godine postupala kao istražni sudija, potpisavši određene dokumente u vezi sa ekshumacijama.

U nastavku suđenja uloženo je nekoliko materijalnih dokaza, čime je okončan dokazni postupak.

Gadžina Odbrana pročitala je iskaz preminulog svjedoka Bajre Frašte iz 1994. godine. Frašto je naveo da mu je baza bila u “B” fazi na Alipašinom Polju. Kako je navedeno, kazao je da su određena lica privođena, ali da ne zna zbog čega.

Svjedok je u iskazu rekao da nije vidio da su Džananović i Gadžo maltretirali nekoga.

“Gadžo Edin je bio obični šegrt, sluga Samira Kahvedžića Kruške i Juke Prazine”, naveo je svjedok u izjavi.

Odbrana je uložila i otpusno pismo iz bolnice u kojem stoji da je Gadžo bio u bolnici od 25. januara do 4. februara 1994. godine. Tužilac Simović je prigovorio na relevantnost dokaza, navodeći da su se događaji iz optužnice dešavali godinu i po ranije.

Optuženi Gadžo je rekao da je bio u bolnici nakon što je pokrenut postupak u kojem, kako je naveo, sve što su mu stavljali na teret on nije počinio.

Tužilac je kao dodatne dokaze uložio dva dokumenta iz vojne evidencije o pripadnosti oružanim snagama. Branilac Bahtović je kazao da formalno prigovara jer smatra da su ovi dokazi trebali biti priloženi uz optužnicu.

On je na zahtjev branjenika kao dodatni dokaz predložio da Sud pomogne u pronalaženju spiska lica kojima je Srpska demokratska stranka (SDS) podijelila oružje. Vijeće je odbilo ovaj prijedlog.

Završna riječ Tužilaštva zakazana je za 27. oktobar. Suđenje Džananoviću i Gadži počelo je u julu 2017. godine.

 

Marija Taušan