Suđenje

Džananović i ostali: Izuzeće dokumentacije koju je ranije potpisivala članica Vijeća

4. Septembra 2020.14:24
Vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je odluku da se dokazi o ekshumacijama koje je Državno tužilaštvo uložilo na suđenju 3. septembra 2019. godine izuzmu iz postupka koji se vodi protiv Senada Džananovića i Edina Gadže, za zločine počinjene u sarajevskom naselju Alipašino Polje, jer ih je potpisivala članica Vijeća u ovom predmetu.


Alipašino Polje. Izvor: Wikicommons

Halil Lagumdžija, predsjedavajući Vijeća Suda BiH, kazao je da se ti dokazi izoluju iz postupka jer je konstatovano da ih je potpisivala Željka Marenić, koja je u tom periodu postupala kao istražni sudija Osnovnog suda u Istočnom Sarajevu.

“Ti dokazi neće biti cijenjeni”, rekao je Lagumdžija, dodavši da je takvo načelno zakonitosti.

Lagumdžija je pojasnio da Sudsko vijeće nije znalo da je dokaze potpisivala članica Vijeća kada su uloženi, te da su to naknadno utvrdili saradnici Suda, nakon čega je donesena odluka o izuzimanju ovih dokaza.

Kako je napomenuo Lagumdžija, radi se o dokazima o ekshumacijama lica na groblju “Lav”, te fotodokumentaciji i DNK nalazima.

Na ročištu na kojem je donijeta odluka o izuzimanju ovih dokaza iz predmeta, iskaz je dao i svjedok Odbrane neuropsihijatar Abdulah Kučukalić, prikazan je snimak francuske televizije o ratnim dešavanjima u B-fazi na Alipašinom Polju i Tužilaštvo BiH je uložilo preostale dokaze koji su bili naznačeni u optužnici.

Tužilaštvo BiH tereti Džananovića i Gadžu za zatvaranja, nečovječna postupanja i ubistva civila na Alipašinom Polju, a oni su, prema optužnici, bili pripadnici Teritorijalne odbrane “Stela” i specijalnih jedinica Armije Bosne i Hercegovine (ABiH).

Kučukalić, koji je ranije, 23. decembra 2016., dao izjavu Tužilaštvu, kao svjedok Odbrane je na ovom suđenju kazao da je 1994. godine vršio vještačenje Gadže i Džananovića.

Kučukalić je utvrdio da Gadžo ima poremećaj strukture ličnosti – asocijalni nezreli poremećaj ličnosti – smanjene intelektualne sposobnosti, te ovisnost o psihoaktivnim supstancama, i da mu je sposobnost da shvati krivično djelo bila bitno smanjena.

Neuropsihijatar Kučukalić je rekao da je i kod Džananovića utvrđen poremećaj ličnosti, skromni intelektualni potencijali, te da je konzumirao narkotička sredstva.

“Smrt bliskih srodnika je sigurno negativno djelovala na njegovo psihičko zdravlje”, kazao je Kučukalić odgovarajući na pitanja Senada Dupovca, Džananovićevog branioca, da li je bio upoznat s tim da je više članova Džananovićeve porodice smrtno stradalo.

Upitan da pojasni to da je Džananović bio regrutovan u Jugoslovensku narodnu armiju (JNA) i otpušten za 20 dana, Kučukalić je kazao da iz iskustva može reći da su iz JNA otpuštane osobe s poremećajem ličnosti, lakom mentalnom zaostalošću i duševnom bolešću.

“To su bili razlozi za otpuštanje”, rekao je Kučukalić.

Nakon svjedočenja Kučukalića, prikazan je snimak francuske televizije kojim, kako je naveo Adi Bathović, branilac optuženog Gadže, Odbrana namjerava dokazati da je Jusuf Juka Prazina bio “apsolutni komandant B-faze”.

Tužilaštvo je na ovom suđenju uložilo i materijalne dokaze, a na većinu je Odbrana ulagala prigovore zakonitosti, autentičnosti i relevantnosti.

Nastavak suđenja bit će zakazan naknadno, a stranke u postupku će o tome biti pisanim putem obaviještene.

 

Albina Sorguč