Suđenje

Džananović i Gadžo: Vozio ranjenike i razvozio hranu

12. Juna 2020.12:14
Svjedoci Odbrane Edina Gadže, optuženog za zločine počinjene u Sarajevu, izjavili su da je optuženi vozio ranjenike i hranu, te da ga nisu viđali da obavlja druge aktivnosti.

Svjedok Suvad Čurt kazao je da su se u naselju Alipašino Polje ljudi spontano organizovali u Štab “Stela”. Naveo je da ih je organizovao Juka Prazina, kao i Samir Kahvedžić zvani Kruško.

“Edin Gadžo se tu pojavljuje kao vozač ranjenih, bolesnih ljudi. Razvozio je hranu, pakete, vojnike. Nije bio po linijama… Ja sam ranjen 5. maja i on me vozio. Gdje niko nije smio, on je vozio”, rekao je Čurt.

Dodao je da je kombi koji je vozio Gadžo bio “izrešetan”.

Svjedok je kazao da je pronađen spisak lica koja su dobila naoružanje i da su oni “otišli na adrese”, te da su također pronašli “spisak za odstrjel”.

On je rekao da je privedeno svega nekoliko lica kod kojih je pronađeno oružje i oni su predati policiji, koja je poslije preuzela i spisak. Dodao je da oni “pošteni Srbi” koji nisu bili na spisku, nisu privođeni.

U tim aktivnostima, kako je precizirao, “nema Kimuna”. On je kazao da je sa optuženim Senadom Džananovićem išao na liniju i da ga je smatrao dobrim saborcem.

Za zatvaranje, nečovječna postupanja i ubistva srpskih civila u sarajevskom naselju Alipašino Polje, Tužilaštvo BiH tereti Edina Gadžu zvanog Kimun i Senada Džananovića zvanog Glavoguz. Oni su optuženi kao bivši pripadnici Teritorijalne odbrane (TO) “Stela” i specijalnih jedinica Armije Bosne i Hercegovine (ABiH).

Mustafa Ahmedspahić posvjedočio je da je bio u Štabu “Stela” i da je često boravio u ambulanti. Kako je rekao, viđao je kada Gadžo dovozi ranjene.

Svjedok je kazao da nije vidio privođenje ljudi.

Miralem Smailhodžić takođe je rekao da je Gadžo samo vozio ranjene i da nije išao na ratište.

On je optuženog upoznao tri-četiri mjeseca nakon početka rata.

Kako je svjedok kazao, većina aktivnosti se radila po naređenjima Kruške i Juke, i naredbe su se morale izvršavati.

Suđenje će se nastaviti 25. juna.

Marija Taušan