Suđenje

Džananović i Gadžo tokom 1992. bili smanjeno uračunljivi

Na suđenju za zločine počinjenje u sarajevskom naselju Alipašino Polje, vještakinja neuropsihijatar je u svom nalazu konstatovala da su optuženi Senad Džananović i Edin Gadžo 1992. godine zdravstveno bili smanjeno uračunljivi, ali ne bitno.


Džananović i Gadžo. Izvor: BIRN BiH

Neuropsihijatrica Gordana Lastrić je navela da je tokom izrade nalaza i mišljenja koristila medicinsku dokumentaciju koju je dobila od optuženih Džananovića i Gadže, kao i da je obavila s njima razgovor.

Pojasnila je da je kod Džananovića kao dijagnoza navedena emocionalno nestabilni poremećaj ličnosti zbog korištenja psihoaktivnih supstanci, te da u dokumentaciji nije navedena ovisnost.

“To nije bolest, to su osobine ličnosti – impulsivno ponašanje, afektivna nestabilnost, napad poremećaja ponašanja. On može to kontrolisati ako živi uredan život, ako ne uzima psihoaktivne supstance”, kazala je Lastrić, dodavši da je Džananović sposoban da učestvuje u sudskom postupku.

Kako je navela, određene testove s njim nije radila, jer to nije bilo u naredbi za izradu nalaza i mišljenja, ali da se iz njegove medicinske dokumentacije vidi da se s njim može razgovarati i da zna šta mu se stavlja na teret i koja je njegova uloga u tome.

Upitana o njegovom zdravstvenom stanju u vrijeme počinjenja krivičnog djela, odnosno od maja do jula 1992. godine, Lastrić je rekla da nije imala detaljniju medicinsku dokumentaciju i da od optuženog nije mogla dobiti informacije jer je on kategorički negirao ono što mu se stavlja na teret. Kako je rekla, njegovo stanje 1992. je bilo umanjeno, ali ne bitno.

“Njegov poremećaj ličnosti je nešto što je imao od prije rata. On je poremećaj ličnosti imao i u ratu. Precizno se ne mogu izjasniti za određeni trenutak i događaj”, izjavila je Lastrić i dodala da ne može tvrditi da je bio ili nije bio pod uticajem alkohola i droga od maja do jula 1992. godine.

Vještakinji će u narednom periodu biti dostavljena Džananovićeva dodatna medicinska dokumentacija, o kojoj će se izjasniti da li ona bitno mijenja njen sadašnji nalaz.

Za zatvaranje, nečovječna postupanja i ubistva srpskih civila u sarajevskom naselju Alipašino Polje, Tužilaštvo BiH tereti Džananovića zvanog Glavoguz i Edina Gadžu zvanog Kimun. Oni su optuženi kao bivši pripadnici Teritorijalne odbrane (TO) “Stela” i specijalnih jedinica Armije Bosne i Hercegovine (ABiH).

Govoreći o zdravstvenom stanju optuženog Gadže, vještakinja se referirala na njegovo zdravstveno stanje u vrijeme počinjenja krivičnog djela, za koje je rekla da je on bio smanjeno uračunljiv, ali ne bitno.

Kazala je da je imala nalaz iz 1994., kada je iz pritvora prevezen na hirurgiju jer je progutao dršku od kašike i tada je urađen psihijatrijski pregled. U tom nalazu, kako je izjavila, napisano je da on “prezentovao eksplozivan poremećaj ličnosti” i zloupotrebu droga.

U nalazu iz 1993., prema njenim riječima, navedeno je da su njegove sposobnosti bile bitno smanjene.

“Radi se o dubokom poremećaju ličnosti i sklonosti zloupotrebi droga. Gadžo mi je rekao da je vozio auto tokom tog perioda. Znači da je bio funkcionalan”, pojasnila je vještakinja.

Ona je navela da ne može tvrditi je li tokom perioda u kojem je izvršeno krivično djelo imao privremeno duševno oboljenje, kao i da iz nalaza iz 1994. ne može precizno referirati kakvo mu je stanje bilo dvije godine ranije.

Nastavak suđenja će biti naknadno zakazan.

 

Emina Dizdarević Tahmiščija