Lice: Ališpago Zulfikar

Zuka1.jpg

4. Septembra 2019.
Na statusnoj konferenciji održanoj povodom zdravstvenog stanja Zulfikara Ališpage, optuženog za zločin počinjen u Trusini kod Konjica, dogovoreno je da na sljedećem ročištu svoje mišljenje iznese doktorica Selma Jusufović, koja je sačinila medicinsku dokumentaciju koju je Odbrana optuženog dostavila Sudu BiH.