Članak

Ališpago: Učestvovao u akciji na Trusinu

16. Oktobra 2018.15:56
Svjedok Tužilaštva BiH je izjavio da je u aprilu 1993. godine učestvovao u akciji na selo Trusina kod Konjica i da se kasnije pričalo da su ljudi iz tog sela ubijeni.

Ramiz Bećiri je ispričao da je od januara 1993. boravio na Igmanu kao pripadnik “jedinice Zulfikar” kojom je komandovao Zulfikar Ališpago, a čiji je zamjenik bio Nihad Bojadžić.

Kako je rekao svjedok, Zulfikar i Bojadžić su uživali dobar ugled. U jedinici, prema njegovim riječima, komandant je mogao izdavati naređenja, a kasnije i vođe grupa.

Prisjetio se aprila 1993. kada je dio njegove jedinice otišao na Bradinu, gdje su također bili Ališpago i Bojadžić. Kako je kazao, iz komande je došla naredba da se ide u selo Parsoviće, odakle su krenuli prema selu Trusina.

“Ne mogu se sjetiti ko je od njih dvojice naredio da se ide u Parsoviće”, dodao je on.

U Parsovićima su, prema riječima svjedoka, zajedno sa vojnicima 45. brdske brigade, bili smješteni u prostorijama Osnovne škole. Sjetio se da je vidio Bojadžića, ali nije mogao reći da li je vidio Ališpagu.

Dan poslije, svjedok je rekao da su u grupama krenuli prema Trusini, pojasnivši da je s njima u grupi bilo oko desetak vojnika 45. brdske brigade, koji su bili vodiči. Cilj akcije, kako je kazao, bio je vojni, odnosno pomjeranje linije Armije BiH (ABiH). Izjavio je da od 45. brdske brigade nisu primali naredbe.

“Naša grupa je prva započela akciju. Tu je bila njihova linija odbrane. Vidio sam njihovu liniju na obodu sela. Naletili smo na civile hrvatske nacionalnosti. Skupili smo ih na jedno mjesto, da se ne kreću da ne bi uletili u neku vatru, da ne nastradaju. Ne znam šta je bilo sa vojnicima”, posvjedočio je Bećiri.

Pojasnio je da je prošao do kraja sela i u povratku je vidio grupu civila kako se kreću prema brdu, a u rukama nose kutije, slične sanducima za municiju, dodavši da ih nije niko čuvao.

Svjedok je izjavio da je kasnije od svojih suboraca i od vojnika 45. brdske brigade saznao da su neki ljudi ubijeni ali da nije vidio tijela.

Bećiri je dao iskaz na suđenju Zulfikaru Ališpagi zvanom Zuka, bivšem komandantu odreda “Zulfikar” ABiH, koji je prvobitno bio optužen za zločine počinjene u Trusini, zajedno s još petoricom pripadnika ABiH – Mensurom Memićem, Dževadom Salčinom, Senadom Hakalovićem, Nedžadom Hadžićem i Nihadom Bojadžićem. Međutim, zbog njegove bolesti postupak je u martu 2014. razdvojen, a nedavno je nastavljen.

Bivši pripadnici Specijalnog odreda za posebne namjene “Zulfikar”, Memić, Hadžić i Bojadžić su pravosnažno osuđeni na 37 godina zatvora zbog ubistava civila i zarobljenih vojnika u Trusini. Salčin, također nekadašnji pripadnik tog odreda, te Hakalović, bivši pripadnik odreda “Neretvica”, oslobođeni su optužbi.

Suđenje Ališpagi se nastavlja 6. novembra.

 

Emina Dizdarević